שם הכותב: תאריך: 20 מאי 2014

אורחי המשלחת מדרום אמריקה ירצו בסמינר סגל – 22.5.14

במסגרת סמינר הסגל הקרוב – 22.5.14 יועברו שתי הרצאות מפי אורחי המשלחת מדרום אמריקה :

  1. 1.       Dr John Cardona – דיקן בי"ס לממשל ומדיניות ציבורית של אוניברסיטת Antioquia – קולומביה. "בית ספר לממשל, אלטרנטיבה לחיזוק היחסים אקדמיה- מגזר ציבורי – מגזר חברתי".

אוניברסיטאות ציבוריות צריכות ליישם את הרעיון של אחריות חברתית אוניברסיטאית על ידי כינון יחסים עם המדינה והחברה באופן כללי, תוך מתן הזדמנויות לחדשנות ותרומה לפתרון של הבעיות הקשורות לפיתוח מקומי ואזורי.

 האינטראקציה במחזור המדיניות הציבורית מסייעת לשלטון המקומי בבניית סדר יום ציבורי מקומי הנותן מענה לדרישות האזרחים ולצרכים בשטח על בסיס התכנון המקומי.

 ההרצאה תשתף בסיפור הניסיון של בית הספר לממשל ומדיניות ציבורית  של אוניברסיטת אנטיוקיה, האוניברסיטה השנייה בחשיבותה בקולומביה, באמצעות האסטרטגיה האזורית שלה. "

 אודות המרצה:

John Cardona,רו"ח ד"ר, הינו הדיקן של בי"ס לממשל ומדיניות ציבורית באוניברסיטת אנטיוקיה, קולומביה.

בנוסף: פרופסור בקורסים לתארים מתקדמים ומרצה במספר מוסדות חינוך בקולומביה, מעריך של תוכניות אוניברסיטאיות במסגרת המועצה הלאומית להסמכה, במשרד החינוך של קולומביה. חבר בוועדה לתכנון ופיתוח של איגוד הכדורגל בקולומביה.

בעבר מילא מספר תפקידים באקדמיה ובמגזר הציבורי ביניהם:

פרופסור מן המניין, ראש החוג לחשבונאות ודיקן הפקולטה לכלכה באוניברסיטה אנטיוקיה. נשיא של איגוד הפקולטות לחשבונאות של קולומביה. נשיא איגוד רו"ח של אוניברסיטת אנטיוקיה. נשיא המועצה הטכנית של ראיית חשבון של קולומביה. נשיא מועדון ספורט Independiente Medellín. שותף בכתיבת מספר ספרים מקצועיים בתחום החשבונאות

 2.      Agustín Carlos Alberto  Dr – סגן מבקר המדינה בארגנטינה.

"הביקורת ואיכות הסביבה"

"וועידת פסגת כדור הארץ של האו"ם" שנערכה בשנת 1992 בריו דה ז'נרו, ציינה כי הדרך שבחרה הכפר הגלובלי להשגת יעדים לפיתוח כלכלי גרמה מצד אחד לנזק בלתי הפיך לסביבה ומצד שני  השאירה הרבה אנשים במצב של עוני ופגיעות.

 הוועידה ציינה כי הדרך לטיפול בבעיה משמעותית זו, הינה קביעתה של פרדיגמה רעיונית חדשה, תפיסה של פיתוח בר קיימא, המוגדרת  "כסוג של פיתוח שעונה על הצרכים של הדור הנוכחי מבלי לפגוע ביכולת של הדורות הבאים לענות על הצרכים שלהם "; במטרה להשיג בתהליך של קבלת החלטות וקביעת מטרות אינטגרציה לא רק של שיקולים כלכליים אלא גם של שיקולים חברתיים והסביבה.

בשנת 1994 נערכה בארגנטינה רפורמה בחוקה, שכללה בין היתר, את הרעיון של פיתוח בר קיימא. סעיף 41 קובע "כל התושבים זכאים לסביבה בריאה, מאוזנת  המתאימה לפתוח אישי על מנת שהפעילות היצרנית תיתן מענה לצרכי ההווה מבלי להתפשר על אלה של הדורות הבאים; ומוטלת עליהם החובה לשמר אותה. חובת תיקון הנזק הסביבתי יזכה להעדפה כפי שיקבע בחוק. הרשויות יפעלו להגנה על זכות זו, לשימוש המושכל במשאבים טבעיים, לשימור ההון הטבעי והתרבותי והשונות הביולוגי, וכן להקניית ידע וחינוך סביבתיים … ".

 בהקשר זה נחקק החוק הכללי לסביבה מס' 25675, הקובע העקרונות לתקצוב מינימאלי במדיניות סביבתי, תוך מתן דגש על עקרון "המניע" ועקרון "הזהירות המונעת".

במסגרת אחריותה של המדינה בניסוח מדיניות סביבתית, פיתוח של מערכות רגולציה, מיסוי וניהול סביבתי,  על משרד המבקר הכללי, כאורגן של בקרה פנימית, רגולציה, פיקוח ותיאום של רשות המבצעת, מוטל ניסוח "הקווים המנחים ליישומה של ביקורת סביבתית", לשימוש על ידי SIGEN- המוסד לבקרה לאומית בארגנטינה וכן על ידי יחידות ביקורת הפנימית של המגזר הציבורי הלאומי.

יש לכלול את הביקורת הסביבתית בהליכי התכנון הרלוונטיים וחייבים ליישם את תהליכי ותקני בקרה פנימיים וביקורת ממשלתית  כמו אלה המסדירים את שאר הביקורת. במובן זה, יישום מנגנוני בקרה פנימיים צריך לכלול את האסטרטגיה, המדיניות ונהלים בנושאי איכות הסביבה, הגדרת אחריות לבקרה מפורטת של היבטים אלה, כמו גם מסגרות למתן דין וחשבון .

סדרת המסמכים שהונפקו על ידי הארגון הבינלאומי של מוסדות ביקורת העליונה – INTOSAI (הארגון הבינלאומי של מוסדות ביקורת העליון), קבוצת העבודה על ביקורת איכות סביבה (קבוצת העבודה על ביקורת סביבתית – WGEA) היוו הבסיס לרפורמה בחוקת ארגנטינה בתחום זה.

 אודות המרצה:

, Agustín Carlos Alberto Tarelli ד"ר במשפטים,  הינו סגן מבקר המדינה בארגנטינה.

בעבר מילא מספר רב של תפקידים במגזר הציבורי והפרטי, ביניהם: מבקר ה- "Banco de Inversión y Comercio Exterior", דירקטור ב- "Banco de la Nacion Argentina", שני בנקים בבעלות ממשלת ארגנטינה, כמו כן מילאה שורה ארוכה של תפקידי ניהול במשרד מבקר המדינה, היה חבר בכיר במס' וועדות ציבוריות וממשלתיות: רפורמה בתחום החשמל, רפורמה בתחום הפרטה, רפורמה בתקינה החשבונאית וכו'.

  הסמינר יתקיים ביום חמישי 22.05.14  בכיתה 131 בניין מנהל עסקים בשעה 14:00