347324(1)[1]      IMG_1460   DSCF4496      cafeteria

בית הספר למינהל עסקים במסלול האקדמי המכללה למינהל הוא בית הספר הגדול בארץ למינהל עסקים. הצלחת בית הספר מושתת על שלושה עקרונות מרכזיים הטמעת תיאוריות בפרקטיקה וקידום היזמות והחדשנות – במסגרת הלימודים נהנים הסטודנטים שלנו מהתנסות פרקטית, בשיתוף חברות עסקיות, ממפגשים עם מנהלים בכירים מהארץ ומחו"ל ומפעילות במרכז היזמות והלמידה. תרומה לקהילת הידע והניהול –  והוא מהווה אכסניה תומכת למרצים החוקרים שלנו ולסטודנטים שמשתלבים בפעילות מחקרית, במסגרת תכנית ה-MBA עם תזה, הכשרת מנהלים אחראיים – אחריות התאגידית מהווה חלק אינטגרלי מליבת ערכי ההוראה והתנהלות שלנו. אנו מטפחים סטודנטים ובוגרים שמחויבים לעקרונות האחריות החברתית כחלק מתפיסת עולמם האישית, המקצועית והניהולית.

עוד על בית הספר למינהל עסקים