שם הכותב: תאריך: 18 ינואר 2016

דיבידנד – אורית בן שלום

 

דיבידנד – נשמע מוכר?

לא פעם אנו קוראים בעיתון או שומעים בחדשות על חלוקת דיבידנד, אז מה זה בעצם דיבידנד?

נניח שרכשתי מניות בחברה מסוימת, כעת אני נחשבת בעלת מניות בחברה (אחוז הבעלות נקבע לפי מספר המניות שרכשתי), מניות אלו מקנות לי שיעור מסוים בהון של החברה ובשליטה על החברה. כלומר בזכות לקבל דיבידנדים שוטפים והחלק בשליטה מתבטא בזכויות ההצבעה באסיפות השונות של בעלי המניות. כעת נניח שהחברה מכריזה על דיבידנד. כלומר, דיבידנד הוא תשלום, מתוך רווחי החברה, שהחברה מעבירה לידי בעלי מניותיה לפי מספר המניות שיש בידי כל אחד מהם. סכום הדיבידנד שיקבל כל בעל מניות מחושב כסכום קבוע למניה.

מה בעצם מתרחש כשמחולק דיבידנד?

רגע אחרי חלוקת הדיבידנד הערך של החברה יורד בסכום הדיבידנד, ולמה? אם החברה החליטה לחלק חלק מהמזומנים שלה, אזי המזומנים נטו יורדים ובהתאמה שווי החברה יורד בסכום זה. ובהנחה ששווי השוק הוא שווי החברה, אזי גם שווי השוק יורד באותו סכום שחולק. מעבר לכך, טכנית, בעת חלוקת הדיבידנד יורד מחיר המניה בסכום הדיבידנד (פר מניה), כך שבסה"כ ערך המניות בשוק יורד בסכום הכולל של הדיבידנד שחולק. מבחינת המאזן של החברה בעת הכרזת הדיבידנד, לרוב מספר שבועות לפני החלוקה בפועל, יש להפחית בפעולה חשבונאית את הדיבידנד שהוכרז מהעודפים ובסיכום כולל של החלוקה – השווי בבורסה יורד בערך החלוקה, וההון יורד בסכום זהה. מבחינת המשקיע הספציפי, התמונה זהה. המשקיע מקבל דיבידנד, אך אל נא נשכח שבמקביל ערך ההחזקות שלו במניה יורד בסכום הדיבידנד.

היתרון בהשקעה בחברה אשר מחלקת דיבידנדים על בסיס קבוע היא למעשה התזרים הקבוע שהמשקיע מקבל כל תקופה, מבחינת המשקיע, לא משנה אם המניה יורדת – היא מחלקת דיבידנד, וזה מה שחשוב מבחינתו, גישתו היא שהפסדים או רווחים כתוצאה משינויים במחיר המניה הם על הנייר, והדיבידנד הוא מזומנים בכיס. אך יש לציין את החסרונות שבדבר, משקיעים מוכנים לשלם פרמיה על חברות שמחלקות דיבידנדים, אך זהו למעשה ביטחון מזויף שכן רבות החברות אשר מקצצות את סכום הדיבידנדים עם חלוף הזמן ומעבר לכך, דיבידנד לא מעיד בהכרח על טיב החברה ועל רווחיה ובטח שלא על כיוון המניה.

נציין עוד כי קבלת דיבידנד בידי משקיע היא פעולה אשר המשקיע חייב בגינה במס, כיום המס עומד על 25%-30% מסכום הדיבידנד, תלוי באחוז ההחזקה.

נסכם ונאמר כי השקעה בחברה אשר מחלקת דיבידנד על בסיס קבוע קוסמת למשקיעים רבים שכן מדובר בתזרים קבוע, במיוחד בהשוואה לאלטרנטיבות אחרות בשוק ההון, אך יש לזכור את החסרונות שבדבר.

שייך לנושאים: חדשות