שם הכותב: אילנית הלפרין ומיקי בלומנטל תאריך: 28 יולי 2013

היבטים פיננסיים ביזמות

לפני שיוצאים לדרך עם מיזם, כדאי לתת את הדעת לצד הפיננסי של העסק. רואי החשבון אילנית הלפרין ומיקי בלומנטל מציגים נושאים, שראוי להתייחס אליהם בשלבים הראשונים של התהליך.

רעיונות, גדולים ומוצלחים ככל שיהיו, לא תמיד מגיעים אל קהל היעד. לעתים קרובות, זה קורה עקב חוסר בתשומת לב להיבטים פיננסיים בתהליך הגיבוש של העסק. היבטים פיננסיים אלה, כשאינם מקבלים את ההתייחסות הנדרשת, עלולים להוות מכשול עצום בדרך להגשמת הרעיון.

להלן סקירה קצרה של היבטים פיננסיים, אשר חשוב, ואפילו הכרחי, לתת עליהם את הדעת, כבר בשלב מוקדם של פיתוח הרעיון היזמי.

בדיקת כדאיות העסק

על היזם להכין תחזית פיננסית, שבוחנת את כדאיות המיזם החדש. התחזית תכלול את צפי לרווחיות, נזילות ואיתנות פיננסית, יעילות תפעולית ורמת הסיכון הגלומה במיזם. רעיון עשוי להישמע נהדר, עד שמתחילים לבדוק את הכדאיות הכלכלית שלו. או אז, כעלולים לגלות שאינו ישים מבחינה עסקית, לפחות בתנאים הנוכחיים של השוק, או שרמת הסיכון שבו גבוהה מדי עבור המעורבים.

הכנת תכנית עסקית

תכנית עסקית הינה אחת מאבני היסוד של כל עסק חדש. מטרתה של התכנית העסקית, בראש ובראשונה, היא ליצור מעין מפת דרכים. כפי שכתוב בפרקי אבות: "דע מאין באת  ולאן אתה הולך ובפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון”, התכנית אמורה לבחון את הצרכים הראשוניים בעסק, ללמוד על מתחרים, מוצרים/שירותים אחרים, לקבוע מטרות ויעדים להגשמה ועוד. התכנית משמשת את העסק גם מול משקיעים ובאמצעותה ניתן ללמוד על העסק ולבחון בצורה טובה יותר השקעה אפשרית בו. תכנית עסקית מנצחת חייבת לכלול באופן משכנע ומובנה את הרכיבים הבאים: תמצית מנהלים, צורך, פתרון, תחרות, צוות, סטטוס ואבני דרך, ניתוח S.W.O.T, תיאור המודל העסקי ותחזית עסקית.

הכנת דו"ח של תזרים מזומנים

המזומנים הם הכוח המפעיל של העסק, ובלעדיהם לא תתאפשר פעילות עסקית. לפיכך,  חשיבות רבה נודעת לתכנון ולחיזוי תזרים המזומנים הדרוש לעסק להמשך פעילותו התקינה. ניהול תזרים מזומנים הוא אחד המפתחות החשובים להצלחת המיזם. היות שבשלביו הראשונים של המיזם, מזומנים הם משאב קריטי, יש צורך ליצור מתאם מלא בין גיוסי ההון לקצב שריפת המזומנים. לעתים, ניתן אף לבחון את האפשרות להציע ליועצים/ספקים לקבל אופציות למניות במקום תשלום מזומן.

מיסוי

לאור חשיבותו של נושא המיסוי, ראוי  לטפל בו כבר בשלבים הראשוניים של הקמת המיזם. במסגרת תחום המיסוי יש לתת הדעת לנושאים שונים כגון: המדינה שבה תירשם הבעלות על הפטנט, מיקום ההתאגדות ואופייה, מזעור המס על רווחי הון עתידיים, חלוקת דיבידנדים עתידיים, מיסוי בינלאומי, מחירי העברה וכדומה.

בנוסף, ראוי לתת תשומת לב ל-"חוק האנג'לים", שלפיו, השקעת יחיד במניות עד לגובה של 5 מליון שקל בחברה עתירת מו"פ תותר כהוצאה במשך 3 שנים, והשקעתה של חברה תותר כהוצאה במשך 5 שנים.

גיוס הון

כדי לעודד משקיעים, ראוי להשתמש במכשירים הוניים מגוונים. מכשירים אלה כוללים מניות, מניות בכורה, אג"ח להמרה, אופציות ועוד מגוון מונחים כמו "Tag along","Bring along", "ratchet , "זכות סירוב ראשונה”, “Preemptive rights” ועוד.

לסיכום

אם באמת יש לכם רעיון גדול,  עליכם לזכור כי "סוף מעשה במחשבה תחילה". השקיעו גם בנושאים פיננסיים, שחשיבותם נראית לעיתים פחותה, אך ללא טיפול מעמיק בסוגיות אלה סיכויי המיזם להגיע להצלחה עסקית הופכים לנמוכים.


על הכותבים:

רו"ח אילנית הלפרין, שותפה ומנהלת מחלקת היי-טק, חברת פאהן קנה ושות'.
רו"ח מיקי בלומנטל, שותף מנהל,
חבר פאהן קנה ושות'.

שייך לנושאים: חדשות, יזמות, מימון, תעשייה