שם הכותב: שולחן המערכת תאריך: 18 מרץ 2013

הכנס השנתי הרביעי בנושא: פסיכולוגיה של השקעות

 

מנחה:  ד"ר טל שביט, ראש המחלקה למימון, בית הספר למינהל עסקים,

            המסלול האקדמי המכללה למינהל

13:00 –    13:30   התכנסות ורישום

13:30 –    13:45   ברכות

13:45 –    14:05   ד"ר מוסי רוזנבוים, המחלקה למימון, בית הספר למינהל עסקים,                             המסלול האקדמי המכללה למינהל

                            מניפולציות על משקיעים

14:05 –    14:25   ד"ר ירון להב, המחלקה למינהל עסקים, אוניברסיטת בן-גוריון

                            השפעת מצבי רווח על מחירים והתנהגות משקיעים בשווקים פיננסיים – תוצאות מניסויי מעבדה

14:25 –    14:45   ד"ר איל ארט, הפקולטה לכלכלה חקלאית, רחובות

                            מבט חדש על הקשר בין הפסדים ולקיחת סיכונים

14:45  –   15:15   מר רונן טורם, מנכ"ל, מגדל שוקי הון

                            אפיון התנהגותי של לקוחות – מתיאוריה למעשה

15:15  –   15:45   הפסקה

15:45  –   16:05   ד"ר בראדלי ראפל, אוניברסיטת בן-גוריון,

                            מע"מ ובולטות: לקחים מניסויי מעבדה

16:05  –   16:25   ד"ר חיים שפירא, המסלול האקדמי המכללה למינהל

                            אני חושב משמע אני טועה – הטיות קוגניטיביות בקבלת החלטות

16:25  –   16:45   פרופ' דורון סונסינו, המחלקה למימון, בית הספר למינהל עסקים,

                            המסלול האקדמי המכללה למינהל

                            ביטחון וביטחון יתר בקבלת החלטות פיננסיות

16:45  –   17:15   מר זיו סגל וגב' אפרת שמר, המחלקה למימון, בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למינהל

                            ניתוח טכני מחוזק NLP

שייך לנושאים: כנסים ואירועים