שם הכותב: שולחן המערכת תאריך: 18 מרץ 2013

הכנס השנתי השני: הדרכה ולמידה במאה העשרים ואחת

אנשי הדרכה ולמידה בארגונים מתמודדים כיום עם סוגיות
רבות הנוגעות לעיצוב תהליכי הלמידה. בכלל זה, כיצד לנהל את המתח בין מתן אחריות
ללמידה ללומד לבין שליטה ובקרה של גוף ההדרכה, בין הצורך לתת מענה מהיר לבין מתן
מענה איכותי, ובין למידה פורמאלית לבין למידה לא פורמאלית.

הכנס השנתי השני של הדרכה ולמידה יעסוק בשאלות אלו ואחרות, תוך הדגמה ודיון בדרכי התמודדות של ארגונים בעיצוב ויישום תהליכי הדרכה ולמידה אפקטיביים, נוכח ההכרה הגוברת בחשיבותם בעידן של שינויים.

הכנס מיועד לאנשי הדרכה, מנהלי למידה, מנהלי משאבי אנוש,
מנהלי ידע ומנהלי תהליכי חדשנות.
מומלץ להביא מחשב נייד ואו טלפון חכם, במהלך
היום תתקיים אינטראקציה מקוונת עם הקהל

בתכנית:

09.00-09.30

התכנסות ורישום

09.30-10.00

פתיחה וברכות

פרופסור עדי ערמוני, דיקאן

בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למינהל

ד"ר גיא ענב, חבר ועד מנהל

העמותה הישראלית לניהול פיתוח וחקר משאבי אנוש

ד"ר יעל לפידות-רז, ראש המחלקה לייעוץ וניהול משאבי אנוש

בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למינהל

10.00-10.30

משחק הדילמות – פאנל מונחה אינטראקטיבי בהשתתפות הקהל

מנחה: ד"ר דבורה גלר, מרצה

בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למינהל

10.30-11.00

על למידה והדרכה בארגונים בעידן של שינויים

ד"ר שושי חן, מרצה

הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב; המסלול האקדמי המכללה למינהל

11.00-11.25

דילמת הביזור והשליטה: בין הדרכה ללמידה במוטורולה סולושנס ישראל

גב' איריס איזקוב, Talent & OD lead, EMEA, Motorola Solutions

11.25-12.15

הפסקה (בראנצ')

12.15-12.40

עושים רילוקיישן לגלובלי

גב' נורית הטב, Knowledge & Learning Center manager

NDS

12.40-13.05

קולקטיביזם מול אינדיבידואליזם בבניית פתרונות למידע

גב' קרן פייראיזן סגלHead of Amdocs learning services  , Amdocs

13.05-13.30

תפסת מרובה תפסת? התמחות מול כוללנות בתהליכי הדרכה ולמידה

מר ארז וידר, מנהל קמפוס פועלים בנק הפועלים

13.30-13.50

שינוי האקולוגיה של הלמידה בארגונים

גב' אורנה גבע, מרצה

המחלקה לייעוץ וניהול משאבי אנוש, בית הספר למינהל עסקים

המסלול האקדמי המכללה למינהל

13.50-14.00

דברי סיום – מבט לעתיד

ד"ר יעל לפידות רז, ראש המחלקה לייעוץ וניהול משאבי אנוש

בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למינהל

שייך לנושאים: כנסים ואירועים