שם הכותב: תאריך: 09 דצמבר 2013

המרכז לאחריות תאגידית מציג: מפגש בנושא 'איתור חסמים ברישוי עסקים והסרתם'

בימים אלו נכנסת לתוקפה הרפורמה ברישוי עסקים על בסיס ממצאי וועדת הבר, במטרה להגביר את הנגישות והשקיפות לציבור. המרכז לאחריות תאגידית, בשיתוף ארגון אמון הציבור, יקיימו ביום שלישי, 17.12.2013, את המפגש הראשון בסדרת פרויקט שולחנות עגולים – אליו תגיע סגנית שר הפנים, פאינה קירשנבאום, אשר תציג את המצב הנוכחי של הרפורמה החדשה, הקשיים בהם היא נתקלת והתוכניות השונות במסגרת הרפורמה.

פרויקט שולחנות עגולים מתקיים במסגרת המרכז לאחריות תאגידית בביה"ס למנהל עסקים במכללה למנהל ובשיתוף עם אמון הציבור. הפרויקט מתקיים על בסיס דיאלוג בין מחזיקי עניין מכל המגזרים, במטרה לסייע בתהליך מימוש הרפורמה תוך זיהוי קשיים ומתן מענה כבר בשלבים ראשוניים.

נושאים שידונו במפגש:

– קידום השקיפות אודות העסקים הפועלים ברישיון.

– עידוד כתיבת מפרטים על ידי משרדי הממשלה.

– עידוד כתיבה ופרסום מדיניות הרשויות המקומיות.

– אכיפה אזרחית לקיום הרפורמה ברשויות המקומיות.

– כיצד נותנים מענה לקשיים בנושא התכנון והבניה.

– המדריך לציבור בגין התועלות מהרפורמה בפרט ומרישוי עסקים בכלל.

סדר היום למפגש:

09:45 – 10:00: התכנסות.
10:00 – 10:15: דברי פתיחה – פאינה קירשנבאום, סגנית שר הפנים.
10:15 – 10:40: הצגת סטטוס נוכחי של הרפורמה – אשר גרינר, מנהל אגף רישוי עסקים, משרד הפנים.
10:40 – 11:00: הצגת הנושאים לדיון – מירב כהן, מנכ"ל אמון הציבור.
11:00 – 12:15: דיון.
12:15 – 12:30: סיכום הנאמר התובנות והמשימות – עמירה דותן, ראש המרכז לאחריות תאגידית, ביה"ס למנהל עסקים, המכללה למינהל.

בואו לקחת חלק בהליך מימוש הרפורמה למשק למען קידום המגזר העסקי והסדר הציבורי
אנא אשרו השתתפותכם למייל AnatRo@colman.ac.il