שם הכותב: פרופ' תמר אלמור תאריך: 18 מרץ 2013
נגישות
פתיחת המרכז לנגישות אקדמית

אנו גאים ושמחים לבשר על פתיחתו של המרכז לנגישות אקדמית במסלול האקדמי המכללה למינהל.

מטרת המרכז היא להנגיש את הלימודים האקדמיים לסטודנטים עם צרכים מיוחדים, על מנת לאפשר להם להגיע למיצוי יכולותיהם, תוך שמירה על רמתו האקדמית של המוסד ועל השוויון בין הסטודנטים. זאת באמצעות מתן שירותים מגוונים וסביבה תומכת, השמים במרכז את הסטודנטים וצרכיהם.

נכון להיום, כ- 15% מכלל הסטודנטים מאובחנים עם לקות כלשהי וזקוקים לסיוע נוסף אשר חיוני להצלחתם. מתוכם, כ- 2% בעלי נכות, בין אם מלידה או עקב אירוע אשר התרחש בחייהם וגרם לכך. סטודנטים אלו חרף מוגבלותם, הפיסית, החושית, הנפשית, או הקוגניטיביות נחושים להתגבר על מחסומי הלמידה, ולהצליח לקדם עצמם דרך הלימודים האקדמיים.

אנו מאמינים כי המרכז לנגישות אקדמית יאפשר לסטודנטים אלו הזדמנות להיות שותפים שווים בקהילה האקדמית. בין השירותים הניתנים בו ניתן למצוא ייעוץ בבחירת תחום הלימודים המתאים, ליווי רגשי, טכנולוגיות ותוכנות מסיעות, סיוע לימודי, שירות פסיכולוגי ועוד. המרכז לנגישות אקדמית  יספק את הכלים האקדמיים, החברתיים והרגשיים אשר סטודנטים עם צרכים מיוחדים נזקקים להם לשם השגת יעדיהם, ויהווה בית חם למפגשים לימודיים וחברתיים בקמפוס. בנוסף לכך, המרכז יספק הכוון תעסוקתי ויסייע בהשתלבותם של הסטודנטים בשוק העבודה הפרופסיונלי עם סיום לימודיהם.

 המרכז לנגישות אקדמית קיבל מענק משמעותי מהמוסד לביטוח לאומי על מנת לשפץ ולאבזר את המבנה אשר הוקצה לו, כמו גם לאפשר גיוס שני רכזים לעבודה עם הסטודנטים. מענקים נוספים התקבלו מבנק לאומי, מחברת סלקום ומ- The Robert Russell Memorial Foundation  ועל כך נתונה להם תודתנו.  אנו, צוות הדיקאנט, קוראים לכם לבוא ולהתרשם.

המרכז לנגישות אקדמית במסלול האקדמי המכללה למנהל.

למידע נוסף: http://www.colman.ac.il/student_info/deanship/Accessibility_Center/Pages/AccessibilityCenter.aspx

שייך לנושאים: מקודמים, נגישות