שם הכותב: תאריך: 18 מרץ 2013

הרצאת אורח: מר רונן אורן בנושא "שינויים בעולם הנגזרים"

בתאריך 11/4/2013 תתקיים במסגרת הקורס "סמינר: מימון בינ"ל" של ד"ר רוני מנוס הרצאת אורח של מר רונן אורן מ"לאומי שוקי הון"
בנושא "שינויים בעולם הנגזרים" – שינויי רגולציה בעקבות המשבר. ההרצאה תתקיים בכיתה 210 א' בשעה 16:00.

שייך לנושאים: חדשות, מימון, מרצים אורחים