שם הכותב: תאריך: 27 ינואר 2014
1132864168-12610
חדש בבית הספר למינהל עסקים: התנסות מעשית לסטודנטים למימון כבר בזמן הלימודים!

בית הספר למינהל עסקים במסלול האקדמי המכללה למינהל ישיק בסמסטר ב' של שנת הלימודים הנוכחית (פברואר 2014), שיתוף פעולה ראשון מסוגו עם בנק לאומי, במסגרתו יעברו סטודנטים מצטיינים למינהל עסקים עם התמחות במימון, התנסות מעשית ביחידות השונות של לאומי שוקי הון – חטיבת שוק ההון של קבוצת לאומי. ההתנסות המעשית תחשב כקורס אקדמי, ותאפשר לסטודנטים הזדמנות חד פעמית להתלוות – כבר במהלך לימודיהם – לפעילות השוטפת במוסד פיננסי מהמובילים בישראל, במטרה להבין כיצד התיאוריה הנלמדת בכיתה מיושמת הלכה למעשה בעולם הפיננסי.

לדברי ד"ר אייל להב, ראש ההתמחות במימון בבית הספר למינהל עסקים של המסלול האקדמי המכללה למינהל: "מטרת ההתמחות היא לאפשר לסטודנטים דריסת רגל בעולם שוק ההון, עוד בזמן הלימודים,  על מנת לצייד אותם בערך מוסף פרקטי בזמן לימודי התואר הראשון. המסלול האקדמי המכללה למינהל חרט על דגלו שילוב בין אקדמיה לפרקטיקה – ושיתוף הפעולה הזה עונה בדיוק על הערך הזה. כתפישת עולם במכללה, אנחנו מאמינים כי הסטודנטים צריכים לא רק לעסוק בתיאוריות ולהיבחן עליהן, אלא גם להכיר את השוק, במקרה הזה את שוק ההון מקרוב, כדי שיוכלו עם סיום לימודיהם להשתלב ביתר קלות בעולם התעסוקה ויצאו אליו כשהם מצויידים עם הכלים הטובים ביותר".

שייך לנושאים: חדשות, מימון, מקודמים