שם הכותב: תאריך: 26 ינואר 2016

"חוזה עתידי" – מתן שטיינברג

חוזה עתידי

זהו חוזה ממשפחת הנגזרים (מכשירים פיננסים אשר מחירן נגזר ישירות ממחיר נכס כל שהוא לצורך העניין יוגדר גם כנכס הבסיס) המהווה הסכם בין 2 צדדים (קונה ומוכר) בו ישנה התחייבות מקבילה לקנות / למכור  נכס כלשהוא בתאריך כלשהוא במחיר אשר הוגדר מראש. חוזה עתידי מאפשר לקונה (LONG) להמר על עליית נכס הבסיס או מנגד למוכר (SHORT) להמר על ירידה בנכס הבסיס.

קונה חוזה עתידי מתחייב לשלם בעוד 3 חודשים מחיר של 1,000 $ בעבור אונקיית זהב כאשר מנגד מוכר החוזה מתחייב לקנות בעוד 3 חודשים 1,000 $ בעובר אונקיית הזהב. לאחר פקיעת החוזה ניתן לראות מס' תרחישים, להלן 2 העיקריים:

  1. מחיר האונקיה עומד על 1,005 $ – במצב כזה קונה החוזה משלם 1,000 $ בעבור אונקיית הזהב ויכול לבצע מכירה ישירה במחיר השוק של אותה האונקיה ב 1,005 $ ונהנה מרווח של 5 $, מנגד מוכר החוזה קונה משלם במחיר השוק בעבור האונקיה 1,005 $ ומוכר אותה ב 1,000 $ ומפסיד 5$.
  2. מחיר האונקיה עומד על 995 $ – במצב זה קונה החוזה משלם 1,000 $ בעבור האונקיה אולם היות ומחירה בשוק הוא 995 $ הוא נמצא בהפסד, לעומתו מוכר החוזה מקבל בעבור האונקייה 1,000 $ לאחר שקנה אותה במחיר שוק של 995 $ ונהנה מרווח של 5 $.

דגשים חשובי בחוזה עתידי

  • חוזה עתידי בדרך כלל משמש לגידור סיכונים, אבל גם כאפיק השקעה.
  • אין תזרים בכניסה, משמע אין תשלום פרמיה בתחילת העסקה אולם יש חובת מימוש העסקה במועד הפקיעה (במידה ולא מכרנו או קנינו חזרה את החוזה).
  • חובת העמדת בטחונות לביצוע העסקה הן ע"י הקונה והן ע"י המוכר בהתאם לדרישות הבורסה.

תרשים לרווח והפסד בחוזה העתידי:

ש

 

 

 

 

 

 

שייך לנושאים: חדשות