kaplan_oren_web

פרופ' אורן קפלן 
דיקאן בית הספר למינהל עסקים
מנהל אקדמי של תוכנית MBA – התמחות בפסיכולוגיה עסקית וניהולית.
מייל: okaplan@colman.ac.il
טל: 03-9634116

 

tal_shavitפרופ' טל שביט
סגן דיקאן בית הספר למינהל עסקים.
ראש המחלקה למימון.
מייל: ShavitT@colman.ac.il

 

 
almor_webפרופ' תמר אלמור
דיקאן הסטודנטים.
מייל: talmor@colman.ac.il
טל: 03-9634388

 

 

avichai2_webד"ר אביחי שוב-עמי
מרכז תוכנית IAA.
מייל: aviami@colman.ac.il
טל: 03-9634116

 

Kariv_2011_webד"ר דפנה קריב
ראש המחלקה לאסטרטגיה ויזמות.
מנהלת אקדמית של תוכנית MBA – התמחות בניהול אסטרטגי.
מייל: karind@colman.ac.il

 

 

israel_drori_web

פרופ' ישראל דרורי
מנהל אקדמי של תוכנית MBA מחקרי (עם תזה).
מייל: israeld@colman.ac.il
טל: 03-9634225

 

 

Gila_keynan_webד"ר גילה קינן
סגן דיקאן לענייני סטודנטים.
מייל: kgila@colman.ac.il
טל: 03-9634243

 

 

dalia_rahman_webד"ר דליה רחמן-מור
מרכזת לימודי סטטיסטיקה.
מייל: drmor@colman.ac.il
טל: 03-9634246

 

 

raanan_yossi_webד"ר יוסי רענן
מנהל אקדמי של תוכנית MBA – התמחות בניהול חברות טכנולוגיה.
מרכז פיתוח טכנולוגיות וסביבות למידה מתוקשבות.
מייל: yraanan@colman.ac.il
טל: 03-9634014

 

yweber_webפרופ' יעקב ובר
מייל: yaakovw@colman.ac.il

 

 

 

tempelman1_web

ד"ר יוסף טמפלמן
מייל: tjoseph@colman.ac.il

 

 

 

shoham_amir_web

ד"ר אמיר שהם
מייל: amir1s@colman.ac.il

 

 

 

geller_dvora_webד"ר דבורה גלר
מייל: gellerd@colman.ac.il

 

 

 

dan_elnatan_web

פרופ' דן אלנתן
מייל: danel@colman.ac.il
טל: 03-9634295

 

 

untitled

פרופ' דורון סונסינו
מייל: sonsinod@colman.ac.il