שם הכותב: תאריך: 08 אוקטובר 2013

כי אכפת לנו מהסביבה: מיכלים חדשים לאיסוף פלורסנטים

כחלק מתפיסת האחריות החברתית והסביבתית שלנו, התחדשנו במיכלים חדשים לאיסוף פלורסנטים אשר עוצבו ונתרמו בנדיבות ע"י בנק הפועלים.

המיכלים באחריות אבות הבית – וימוקמו  בסמיכות לכל משרד אב בית.

 בשיתוף פעולה עם אגף תפעול ולוגיסטיקה של המכללה למנהל, איסוף הנורות יתבצע על-ידי החברה לשירותי אקולוגיה בע"מ.

הנחיות לטיפול שוטף:

  • נורות ישנות שמוחלפות, צריכות להיות מוכנסות לאריזת קרטון (אותו קרטון של המנורה החדשה המותקנת) ורק אז יש להכניס למיכל האיסוף.
  • בעת הגעת נציג החברה לשירותי אקולוגיה לאיסוף, על כל אב בית לוודא כי הנורות הישנות נאספות כשהן באריזת הקרטון.

חשוב להקפיד על הטיפול כפי שמפורט, על מנת למנוע התנפצות נורות ישנות וגרימה לזיהום סביבתי.

סטודנטים וסגלים – מוזמנים להביא נורות פלורוצנטים ישנות. כדי להבטיח את הצלחת הפרויקט חשוב להדגיש-   יש לשים את הנורות הישנות כשהן נמצאות מוגנות בתוך אריזת קרטון.

מאוחד

שייך לנושאים: אחריות תאגידית, חדשות