שם הכותב: שולחן המערכת תאריך: 18 מרץ 2013

כנס בנושא: אחריות פלילית בדיני המס של מייצג

 

הרצאות ודוברים:

דוח ההתאמה לצרכי מס ואי תלות רואה החשבון המבקר

פרופ' יורם עדן – רו"ח, ראש המחלקה לחשבונאות,

בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למנהל

טענת ההסתמכות כמגן מן הדין הפלילי – פרשת פיקסל

כב' השופטת דניאלה שריזלי, בית משפט השלום-ת"א

חוות דעת מומחה במיסים" – קווים מנחים

עו"ד פיני רובין

המאבק בעסקאות מלאכותיות

ד"ר אלי גילבאי, עו"ד, רו"ח, מנהל תוכנית לתואר שני "MBT – מיסים בעסקים",

בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למנהל

חקירה ואישום מייצגים

גב' אלה רובינק, עו"ד, פרקליטת מחוז ת"א-מיסוי וכלכלה

מנחה:

אלי אור, רו"ח, עו"ד, מרכז מקצועי של המחלקה לחשבונאות,

בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למנהל

שייך לנושאים: כנסים ואירועים