שם הכותב: תאריך: 20 נובמבר 2013

מאמרים חדשים למרצים של בית הספר למינהל עסקים!

בעת האחרונה פורסמו מספר מאמרים מרתקים פרי עבודתם של מרצים בכירים בבית הספר למינהל עסקים של המכללה למנהל:

1. ברכות לפרופ' יורם עדן ולד"ר אלי גילבאי עם פרסום מאמרם בנושא "אחריות רואה חשבון לדוח ההתאמה למס של לקוחותיו" בכתב העת "הפרקליט". לצפייה במאמר>>

 2. ברכות לפרופ' דורון סונסינו ולפרופ' טל שביט על כי מאמרם המשותף בנושא "Short-Run Arbitrage in Crisis Markets – Experimental Evidence". התקבל לפרסום בכתב העת Annals of Financial Economics. לצפייה במאמר>> 

 3. ברכות לפרופ' ישראל דרורי על כי מאמרו המשותף עם פרופ' אברהם כרמלי ועם ד"ר ניר ברולר בנושא "How do Different Types of Mergers and Acquisitions Facilitate Strategic Agility?התקבל לפרסום בכתב העת California Management Review.

4. ברכות לפרופ' אביחי שוב עמי עם פרסום מאמרו בנושא "Lovemarks: Is it Love or Respect?בכתב העת Research Journal of Commerce & Behavioural Science. לצפייה במאמר>>

5. ברכות לפרופ' בני גידרון עם פרסום מאמרו בנושא "The (continued) search for an appropriate name for the third sectorבכתב העת Voluntary Sector Review. וכן עם פרסום מאמרו בנושא "Market-Oriented Social Enterprises Employing People with Disabilities: A Participants’ Perspectiveבכתב העת Journal of Social Entrepreneurship. לצפייה במאמר>>

 6. ברכות לפרופ' תמר אלמור עם פרסום מאמרה בנושא "Footloose and fancy-free: sojourning entrepreneurs in Chinaבכתב העת Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy. המאמר נכתב בשיתוף עם פרופ' אורלי יחזקאל. לצפייה במאמר>>

 

שייך לנושאים: חדשות, מחקרים