שם הכותב: תאריך: 11 מרץ 2013
Kariv_2011_web
מאמרה של ד"ר דפנה קריב בנושא 'אפיון נשות עסקים'

 

שם חבר הסגל: Kariv, Dafna.

שנת פרסום: 2010.

פריט ביבליוגרפי: 

Kariv, D. (2010). Profiling women business founders from opportunity and necessity orientations: a multinational assessment. International Journal of Transitions and Innovation Systems, 1(1), 59 – 81.

לצפייה במאמר לחץ כאן

תקציר:

 The aim of this study was to provide clearer insight into gender differences in entrepreneurial orientations – necessity/opportunity – and their effects on business success among business founders. Founders from 13 countries were sampled for this study. Results showed insignificant differences between the genders in opportunity orientations, suggesting that both genders embark on entrepreneurship due to the benefits they foresee from this course of action. Necessity orientations emerged for both genders as significantly and negatively affecting business success, and opportunity-driven factors were found to positively and significantly affect business success. Inclusion of human capital and family background moderated the negative effects of necessity orientations on business success for WF but did not significantly enhance the positive effect of the opportunity-driven orientations. We observed that the orientations crystallized in WF's business success, and argue that these embody the filtered, culture-free orientations that should guide education, training and assistance for entrepreneurs.

 

 

 

שייך לנושאים: יזמות, מחקרים