שם הכותב: תאריך: 12 מרץ 2013
shefer_amir1_web
מאמר בנושא 'פסיכולוגיה עסקית וניהולית בתחום השיווק'

 

שם חבר הסגל: Sheffer, Amir.

שנת פרסום: 2010.

פריט ביבליוגרפי: שפר, א. (2010). פסיכולוגיה עסקית וניהולית בתחום השיווק: מאפיינים פסיכולוגיים של הצרכן הישראלי. פסיכואקטואליה, כתב העת של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, גליון יולי.

לצפייה במאמר לחץ כאן

תקציר: הפסיכולוגיה של הצרכן היא חלק מרכזי ממהותו של הצרכן וההסבר להתנהגותו הצרכנית. כדי שניתן יהיה להשפיע על הצרכן, יש להכיר לעומק את הפסיכולוגיה הצרכנית. לפיכך, עוסקים אנשי השיווק בניסיון להבין את מערכת הגורמים הפנימיים (מאפיינים אישיותיים, מערך רגשות, תפיסות, אמונות וכדומה) מול גורמים חיצוניים (השפעות סביבתיות, חברתיות, תרבותיות ותקשורתיות), ואת יחסי הגורמים בין יחסים אלה, אשר מתווים את עמדותיו והתנהגותו של הצרכן.

שייך לנושאים: מחקרים