שם הכותב: תאריך: 10 מרץ 2013
kaplan_oren_web
מאמר בנושא 'פסיכולוגיה עסקית וניהולית: שפה חדשה בניהול'

 

שם חבר הסגל: Kaplan, Oren.

שנת פרסום: 2010.

פריט ביבליוגרפי: קפלן, א. (2010). פסיכולוגיה עסקית וניהולית: שפה חדשה בניהול. פסיכואקטואליה, כתב העת של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, גליון יולי, 10-16.

לצפייה במאמר לחץ כאן

תקציר: "פסיכולוגיה עסקית" היא גישה אינטר-דיסציפלינארית בניהול המתייחסת להיבטים פסיכולוגיים בכל תחומי העשייה הניהולית והעסקית. גישה זו מתיישבת עם מגמות מובילות המתרחשות בסביבה העסקית, כמו היווצרותם של ארגוני מגזר שלישי, אחריות חברתית תאגידית ופסיכולוגיזציה כללית של הסביבה העסקית. "פסיכולוגיה עסקית וניהולית" רלוונטית כיום במיוחד כיוון שאתגריו של המנהל המודרני הם פסיכולוגיים במלוא מובן המילה וכמעט שאין לו אתגרים אסטרטגיים משמעותיים שאינם רוויים במשמעויות פסיכולוגיות. במאמר הנוכחי אציג את התפיסה הכללית, מקורותיה ויישומיה.

 

שייך לנושאים: מחקרים