שם הכותב: תאריך: 08 נובמבר 2013
IMG_1460-300x200
מהפכה סביבתית בקמפוס מנהל עסקים!

קיימות הינה תפישה אחראית והומנית שמחייבת את כולנו להתייחס למחר. הטמעה של הכרח קיומי זה ייאפשר לנו חיים וקיום. הנהלת המכללה למנהל והמרכז לאחריות תאגידית אימצו תפישה זו ומיישמים אותה בתהליך מתמשך ובחיי היום יום.

 כידוע, בתחום מיחזור הנייר, נעשה איסוף שיטתי מפחים ייעודיים הממוקמים ליד מכונות הצילום. זאת במקביל לפעילות המתבצעת במכללה לצמצום משמעותי בכמות הנייר. עתה,  בסיוע נדיב של בנק הפועלים שדרגנו את המיכלים אישיים לאיסוף נייר – בכל משרד ימוקם מיכל מעוצב וחדש, תרומת בנק הפועלים, המיועד לאיסוף נייר בלבד. נא השליכו מעתה  את כל הניירת המיותרת למיכל זה. פח האשפה ה"רגיל" מיועד לכל דבר פרט לנייר.

 ברגע שהמיכל מתמלא אתם מתבקשים לקחת אותו ולרוקן באחד הפחים הממוקמים ליד מכונות הצילום בכל קומה. הנהלת הבית תדאג לאסוף את הנייר מהפחים הגדולים ולהעבירו לתהליך המיחזור הרגיל.

באופן כזה כל אחד מאתנו יהיה שותף לתרומה לשימור הסביבה.


מהפכה סביבתית – גם של בקבוקי השתייה!

תרומה נדיבה של בנק הפועלים, הוסיפה לנוף הקמפוס פחי מחזור חדשים ומעוצבים, שפותחו ע"י בנק הפועלים במסגרת ההתנהלות הסביבתית ובשיתוף עימם. פחי המחזור החדשים יאפשרו מחזור בקבוקי זכוכית, בקבוקי פלסטיק ופחיות אלומיניום. על האיסוף יהיו אחראים סטודנטים מלגאים.

 את מכלי השתייה שנאסוף לאורך שנת הלימודים נעביר לתאגיד אל"ה והתמורה הכספית שתתקבל תועבר במלואה לרווחת הסטודנטים. בכל סוף סמסטר תינתן האפשרות לסטודנטים של המכללה למינהל להצביע ולהחליט ביחד לאן ינותבו הכספים: הופעה נוספת בקמפוס, מלגות, תרומה, או רעיונות יצירתיים נוספים.

 גודל התמורה שתתקבל ממחזור מכלי השתייה תלוי בשיתוף הפעולה של כולנו. ככל שנמחזר יותר, כך נקבל הרבה יותר. חשוב שנזכור כי חבר שלנו – סטודנט/ת אוסף/ת  את המיכלים לכן בואו נשמור על תקינות והיגיינת הפחים. השליכו את הבקבוקים והפחיות לפחים המתאימים כשהם ריקים מנוזלים.

אז בואו נתגייס כולנו לטובת המטרה, בסופו של יום אנחנו עושים טוב לאיכות קיומנו הסביבתי והצרכני.

מאוחד