שם הכותב: תאריך: 22 דצמבר 2013

מרצה אורחת: גב' אפרת דגן, מנהלת גיוס בגוגל ישראל

אפרת דגן גוגלמנהלת גיוס ,גוגול ישראל, גב' אפרת דגן השתתפה  כמרצה אורחת  בשני מפגשים בקורס "גיוס ומיון עובדים בעידן הדיגיטאלי" בתוכנית הMBA לניהול וייעוץ משאבי אנוש .
מבין הנושאים והדגשים בהרצאות האורח :תפקיד המגייס ושינויים בתפקיד המגייס לאור האתגרים והשינויים החברתיים והטכנולוגיים. מיצוב הגיוס בארגון, ניהול לקוח ומיתוג הארגון בתהליך הגיוס.
אסטרטגיות ותהליכי גיוס למשל: באמצעות איתור מקורות גיוס פנימיים וחיצוניים, אקטיביים ופאסיביים, לטווח הקצר והארוך. ודרכים למדידת יעילות תהליך הגיוס,