שם הכותב: תאריך: 09 מאי 2014

ביקור משלחת של המוסד לבקרה לאומית של ארגנטינה בישראל

 

ביום חמישי 22/5/14 תארח המחלקה לחשבונאות בבית הספר למינהל עסקים בראשותה של ד"ר הדס גלנדר – ראש המחלקה לחשבונאות, משלחת מאורגנת על ידי המוסד לבקרה לאומית של ארגנטינה (SIGEN ) למטרת השתלמות מקצועית.

ראש המשלחת הינו יו"ר המוסד לבקרה בארגנטינה ד"ר דניאל רפוסו.

המשלחת תכלול כ- 30 אנשים, מתוכם נציגים של ה-SIGEN   של מוסד המבקר של העיר בואנוס איירס וכן מספר נציגים בכירים ממוסדות מקבילים מברזיל וקולומביה.

ה-SIGEN, בנוסף לתפקידו הספציפי, מהווה את הרשת הפדראלית של הבקרה הציבורית הארצית בארגנטינה המאגדת את כל הגופים העוסקים בבקרה בארגנטינה.
את הכנס ינחה פרופ' דן אלנתן מהמחלקה לחשבונאות.
בכנס יתארחו מרצים מכובדים כלהלן:

 1. מר ויקטור וייס, סגן בכיר לחשבת הכללית במשרד האוצר.
  ירצה על עבודת הביקורת הפנימית במשרדי ממשלה וחשבות של משרדי ממשלה.
 2. רו"ח לילי אילון – סגנית בכירה למנהל רשות החברות הממשלתיות ומנהלת יחידת הפיקוח.
  תרצה על תהליך בחירה ומינוי דירקטורים בחברות ממשלתיות.
 3. רו"ח דורון שורר – יו"ר  ועד ההנהלה של "אופק" – אגודה שיתופית שמטרתה להקים בנק קואופרטיבי ראשון בישראל. כיהן כמפקח על הביטוח וממונה על שוק ההון בעת התכנון והיישום של הסדרי הפנסיה בישראל.
  ירצה על הסדרי הפנסיה החדשים בישראל – ניתוח ביקורתי לאור ניסיון של 18 שנים.
 4.  רו"ח אורן גרופי – מרצה בכיר במסלול האקדמי המכללה למינהל, שותף ומנהל מחלקת ניהול סיכונים וביקורת פנימית ב KPMG סומך חייקין.
    ירצה על שינויים ומגמות באכיפה ורגולציה בפעילות ארגונים וחברות בישראל