שם הכותב: תאריך: 18 מרץ 2013

נושאים נבחרים בתחום הסיכונים הפיננסיים יועברו ע"י סטודנטים בתואר השני

בתאריך ה- 4/4/2013 יעבירו סטודנטים לתואר שני בקורס "ניהול סיכונים פיננסיים" של ד"ר בועז לייבוביץ מצגות מעניינות לסטודנטים לתואר ראשון בקורס החדש "פרקטיקום במימון" של המרצה זיו סגל. ההרצאות יעסקו בנושאים נבחרים בתחום הסיכונים פיננסיים. בכלל זה, תיעשה סקירה של הניסיון במערכות הבנקאיות והעסקיות בניהול סיכונים ופיתוח מערכות לניהול סיכונים. במהלך ההרצאות ידונו סיכונים השונים אליהם חשופים גופים עסקיים ופיננסיים ובכלל זה – סיכוני אשראי, סיכוני שוק, סיכונים תפעוליים ועוד.
זו הפעם הראשונה בה המחלקה למימון מפגישה בין סטודנטים לתואר שני וסטודנטים לתואר ראשון בהתמחות במימון. מטרת המפגש הינה ליצור סינרגיה בין הסטודנטים בתואר השני, המנהלים קריירה בתחום הפיננסי, ובין סטודנטים בשנה ג' של התואר הראשון, שעומדים לעשות את צעדיהם הראשונים לקראת פיתוח קריירה בתחום.