שם הכותב: תאריך: 15 יוני 2014

סמינר מחקרי שוק בשיתוף עם חברת מולר – מה היה לנו?

500 שאלונים, 20 קבוצות מיקוד ו-30 ראיונות עומק בוצעו במסגרת סמינר מחקרי שוק מולר. המחקרים עסקו בשלושה עולמות תוכן: עולם הגברים, עולם הצעירים ועולם הבריאות מול ההנאה, בהנחיה צמודה של צוות הקורס ד"ר אמיר שפר, גב' שוש שפיגל וגב' רות רותם וינר. הסטודנטים הפגינו יצירתיות והציגו תוצאות מרשימות ואיכותיות במפגש סיום הסמינר. נכחו מטעם מולר מנהל השיווק, אלון ויינשטוק ומנהלת המחלקה למחקר ואסטרטגיה, שלומית רוזנבויים.

מחקרי שוק לביזי

הסטודנטים נתנו לנציגי מולר כמה נקודות למחשבה, ותאבון לערוך מחקרים נוספים על נושאים שעלו ממחקריהם של הסטודנטים דוגמת:

ההשפעה של תפיסת היוגורט כמאכל נשי או גברי על אכילת יוגורט ו/או הקשר בין אכילת יוגורט ודיאטה…

הקורס הוא במסגרת שורה של שיתופי פעולה בין המחלקה לשיווק לבין חברות מסחריות. הסטודנטים נחשפים לתהליכים ולדילמות שיווקיות המעסיקות חברות מובילות במשק, ומצידם תורמים את עולמות התוכן שלהם, את החדשנות ואת הכלים הנרכשים לאורך הסמסטר.