שם הכותב: המסלול האקדמי המכללה למינהל תאריך: 02 פברואר 2015

סמינר מחקרי שוק טרה

100 שאלונים, 15 קבוצות מיקוד ו-20 ראיונות עומק בוצעו במסגרת סמינר מחקרי שוק טרה. המחקרים עסקו בארבעה עולמות תוכן: עולם האימהות, עולם הצעירים, עולם הבריאות והעולם הטבעוני, בהנחיה צמודה של צוות הקורס ד"ר אמיר שפר וגב' שוש שפיגל. הסטודנטים הפגינו יצירתיות והציגו תוצאות מרשימות ואיכותיות במפגש סיום הסמינר. נכח מטעם טרה מנהל השיווק, יניב פיינשניידר.

הסטודנטים נתנו לנציגי טרה כמה נקודות למחשבה, ותאבון לערוך מחקרים נוספים על נושאים שעלו ממחקריהם של הסטודנטים .

הקורס הוא במסגרת שורה של שיתופי פעולה בין המחלקה לשיווק לבין חברות מסחריות. הסטודנטים נחשפים לתהליכים ולדילמות שיווקיות המעסיקות חברות מובילות במשק, ומצידם תורמים את עולמות התוכן שלהם, את החדשנות ואת הכלים הנרכשים לאורך הסמסטר

שייך לנושאים: חדשות, שיווק ופרסום