שם הכותב: תאריך: 11 מאי 2014

סמינר סגל בנושא: "הליכי חדלות פירעון ומה שביניהם"

בסמינר הסגל שיתקיים ביום חמישי הקרוב 15/5/2014 ירצה השופט איתן אורנשטיין בנושא "הליכי חדלות פירעון ומה שביניהם".

עולם חדלות הפירעון הולך וקונה אחיזה נרחבת בשדה המשפט כתוצאה מהתמורות הכלכליות המתחוללות בשנים האחרונות בארץ ובחו"ל. לפי נתוני הנהלת בתי המשפט, כמחצית התיקים בבתי המשפט המחוזיים בהליכים אזרחיים שנפתחו בשנה החולפת הם פירוקים ופשיטות רגל. בין אלה: כינוסי נכסים; פשיטות רגל; פירוקים; הסדרי נושים; הקפאת הליכים.

בתי המשפט נדרשים להתמודד עם מגוון בקשות בתחום, עם ריבוי הליכים שחלקם משיקים האחד עם משנהו, העדר חקיקה הולמת ועוד.

נתמקד בסוגי ההליכים, השונות והדמיון, הממשקים שביניהם, דילמות שיפוטיות, היעזרות בבעלי תפקיד ופתרונות יצירתיים.

הסמינר יתקיים ביום חמישי 15/05/2014 בשעה 14:00 בחדר HUB-2 בבניין מנהל עסקים.