שם הכותב: תאריך: 21 מאי 2013

סמינר סגל: הקשר בין דפוסי חיזוי משתנים כלכליים ליחס לסיכון

 

 

חברי סגל יקרים, סמינר הסגל  יועבר ביום חמישי ה – 30.05.13 בשעה 14:00 על ידי פרופ' דורון סונסינו ואייל וינשטוק בנושא הקשר בין דפוסי חיזוי משתנים  כלכליים ליחס לסיכון – מחקר אפרמטרי

תמצית: תאוריית הערך של קהנמן וטברסקי (1979) מבחינה בין שנאת סיכון בתחום הרווחים,

רדיפת סיכון בתחום ההפסדים, סלידה מהפסד, ודפוסי שכלול סוביקטיביים של הסתברויות

ידועות. מחקרים בכלכלה טוענים כי שנאת סיכון וסלידה מהפסד עשויים להתקיים ואפילו

להתפתח במקביל לנטייה בסיסית לאופטימיות. ניסוי שטח בהשתתפות של 75 משתתפים מרקע

מגוון וניסויי כיתה עם 73 סטודנטים ל-MBA  מפריכים את ההשערה ותומכים ב-3 היפותזות

חלופיות ביחס לקשר בין יחס לסיכון, אופטימיות, ואי וודאות. ממצאי הניסויים יידונו בהקשר

לספרות עכשווית בעניין הרתיעה מאי וודאות (ambiguity aversion) והמחקר המתפתח בעניין

אופטימיות והשלכותיה.

שייך לנושאים: חדשות, כנסים ואירועים