שם הכותב: תאריך: 12 נובמבר 2013

סמינר סגל: עו"ד אלונה שפר (קארו) בנושא 'צמיחה ירוקה'

ביום חמישי הקרוב, 14.11.2013, תתקיים ההרצאה הרביעית במסגרת סמינר הסגל לשנת הלימודים תשע"ד. ההרצאה תעסוק בחיבור שבין כלכלה לסביבה ותועבר על ידי עורכת הדין אלונה שפר (קארו), ששימשה עד לאחרונה כמנכ"לית המשרד לאיכות הסביבה ופעילה זה שנים רבות בתחום הסביבתי בתפקידים ציבוריים בכירים.

תוכן ההרצאה על קצה המזלג:

בכל יום נוספים לאוכלוסיית העולם 200,000 איש. עד 2050 אוכלוסיית העולם צפויה לגדול בשליש ותגיע לשיא הגבוה בתולדותיה – 9 מיליארד נפש, שיש להאכיל ולספק את צרכי הקיום והתזונה שלהם. רמת החיים בעולם עולה באופן מתמיד אך משאבי הטבע הולכים ומתדלדלים.

השאיפה לצמיחה כלכלית מתמדת מול מגבלות הסביבה, מציבה לחברה בכללה ולמנהלים עסקיים בפרט אתגר משמעותי.  כיום ברור לכל, כי אין קיום לתעשייה ללא סביבה בת קיימא. במקביל, לא ניתן לשמר ולפתח את הסביבה ללא כלכלה משגשגת.

הביקוש ההולך וגובר למשאבי טבע עומד כנגד היצע מוגבל. צמיחה ירוקה שואפת לנתק את הקשר הקיים בין צמיחה כלכלית לבין שחיקת משאבי הטבע, באופן אשר יאפשר שגשוג ועלייה ברמת החיים, תוך שמירה על משאבי הסביבה. בין אם באמצעות כלכלה מעגלית, המשתמשת בפסולת כחומר גלם, בין אם על ידי ייעול השימוש במשאבים ובין אם על ידי שינוי דפוסי הצריכה. כל אלה תוך שמירה על תחרותיות ואיתנות של המגזר העסקי.

סוגיות אלה שהיו בעבר סוגיות שוליות, הופכות להיות סוגיות מהותיות בעולם שבו הגידול הדמוגרפי מייצר לחץ גובר והולך על משאבי כדור הארץ וכאשר מחיר אי העשייה והמשך מצב העסקים כרגיל, עולה בשיעור מסוכן.

בהרצאה נציג תמונה מורכבת ומרתקת של האתגרים המרכזיים, מהלכים מרכזיים בישראל ובעולם, תוך דיון בהיבט הסביבתי החברתי  והכלכלי.

הסמינר יתקיים כאמור ביום חמישי הקרוב, בין השעות 14:00-15:30 בחדר HUB-2 בבניין מנהל עסקים.