שם הכותב: תאריך: 10 מרץ 2014

סמינר סגל: עו"ד מירב מלצמן בנושא 'תוצאות ההחזר במשחק אמון'

ביום חמישי, 13.03, יתקיים המפגש השני במסגרת סמינר הסגל לסמסטר ב' בשנת הלימודים תשע"ד. ההרצאה תועבר על ידי עו"ד מירב מלצמן, אשר תעסוק בהשפעת גובה ועיתוי התקבול על תוצאות ההחזר במשחק אמון. ההרצאה תיערך בשעה 14:00 בחדר HUB-2 בבניין מינהל עסקים.

על קצה המזלג:

מטרתו של מחקר זה לבחון את השפעת גובה ועיתוי התקבול, על תוצאות ההחזר במשחק אמון (Trust Game – Berg (1995)). מחקר זה מתמקד בהתנהגותו של השחקן "המחזיר" (משתתף בקבוצה B) במשחק האמון, תוך אבחנה בין נבדקים שקיבלו כסף אמיתי לבין נבדקים שקיבלו כסף וירטואלי.

במשחק אמון קלאסי, כפי שתואר על ידי Berg (1995), משתתף בקבוצה A ומשתתף בקבוצה B מקבלים סכום כסף ממנהל הניסוי בגין השתתפותם. משחק האמון מתחיל בכך ששחקן A פותח את המשחק בקבלת החלטה אם להעביר כסף למשתתף בקבוצה B או לצאת מהמשחק מבלי להעביר סכום כסף למשתתף בקבוצה B. במידה ומשתתף בקבוצה A החליט להעביר סכום כסף, אזי סכום זה מוכפל בשלוש ומועבר למשתתף בקבוצה B. בשלב הבא, משתתף בקבוצה B צריך לקבל החלטה אם להעביר סכום כסף חזרה למשתתף בקבוצה A או לא להעביר כלל.

מטרתו של מחקר זה היא לבחון את התנהגותו והגורמים המשפיעים על התנהגותו של משתתף מקבוצה B, כתגובה לקבלת סכומי כסף שונים ובעיתוי שונה ממשתתף במשחק מקבוצה A.

מחקרים קודמים המתוארים בספרות מסיקים מסקנות לגבי התנהגותו של משתתף בקבוצה A ו/או משתתף בקבוצה B על סמך תוצאות הניסוי עצמו, אולם החידוש העיקרי במחקר זה הוא בדיקת תוצאות משחק האמון כתלות בסביבת הניסוי, המתבטאת בסוגי החזרים שונים (שיטות תשלום שונות), תוך בדיקת ההשפעה של עיתוי התשלום ושל גובה התשלום. מחקר זה מרחיב את מחקרם של Rosenboim and Shavit (2012) הטוענים כי עיתוי התשלום משפיע על לקיחת הסיכונים של המשתתפים בניסוי. מכאן כי משתתפים בקבוצה B אשר מחזירים את הכסף מייד, יקחו סיכוני יתר לעומת התנהגותם של משתתפים בקבוצה B אשר משהים את ההחזר לתקופה של שבועיים וזאת בשל שיוך שונה של הכסף לעצמם.

 

שייך לנושאים: חדשות, כנסים ואירועים