שם הכותב: תאריך: 06 מאי 2013

סמינר סגל עם מר ג'ק סים

ג'ק סים  חממה קהלג'ק סים 2

חברי סגל יקרים,

סמינר הסגל  יתקיים ביום חמישי ה – 09.05.13 בשעה 14:00 בחדר ישיבות 218 בנין מנע"ס.

מרצה אורח:  Mr. Jack Sim

Life is full of contradiction, and we are often unsure about ourselves. We all live in our own personal universes. We see the world from our own unique points of view. We have become a nation of reluctant conformists, yet we lack the courage to become innovators.

In his lecture Mr. Jack Sim will show us a different prescriptive nature of society. As Mr. Sim puts it: “Do not let others tell you who you are. You decide whom you want to be. When you love what you are doing, you will do it well. When you know you can choose, you will not be afraid anymore.”

Jack Sim, founder of World  Toilet Organization (WTO), believes in living according to the motto: ”Live a useful life”. He started his own business at age 24. After seeing the futility of focusing only on financial gain, he gave up his business and ventured into non-profit work. He has dedicated his remaining years towards humanitarian causes that can give real meaning to his life

 

לתמונות מאירוע הסיום של החממות

 

שייך לנושאים: חדשות, יזמות, מרצים אורחים