שם הכותב: תאריך: 21 אפריל 2013

ספר חדש לפרופ' יעקב וובר

פרופ' אורן קפלן מברך את פרופ' יעקב ובר לרגל צאת ספרו החדש בהוצאת Edward Elgar –
 Handbook of Research on Mergers and Acquisitions

הספר בעריכתו של פרופ' ובר כולל 12 פרקים באנגלית על פני יותר מ-300 עמודים בנושאים עדכניים בתחום המיזוגים והרכישות. אסופת המאמרים המופיעים בספר נכתבו על ידי פרופ' ובר וצוות בינלאומי נרחב ומכובד של חוקרים בתחום המיזוגים והרכישות.

מעט פרטים על הספר: חוקרים מדיסציפלינות שונות ניסו להסביר בעשורים האחרונים את הפרדוקס של גידול מתמיד בפעילות מיזוגים ורכישות אל מול שעורי הכישלון המהדהדים בתוצאות פעילויות אלו. מטרת הספר הנוכחי בעריכתו של פרופ' יעקב ובר לעודד מחקר בכיוונים חדשים, לזהות אפשרויות מחקר עתידי בתחומים שלא נחקרו מספיק, ולספק ידע מקיף בתחום המתפתח של מיזוגים ורכישות.

הספר מדריך את הקורא לכיוונים בין-תחומיים, רב-שלביים, בין-תרבותיים ושילוב רמות ניתוח לצורך הבנה טובה יותר של גורמי מפתח להצלחה של מיזוגים ורכישות. הספר מצביע, בין השאר, על פוטנציאל לשיפור ביצועים בפעילויות מיזוג ורכישות על ידי העברת ידע בין הארגונים במיזוג, בניית תקשורת ואמון בין הארגונים ובין מנהלים ועובדים, שימוש בגישות אינטגרציה וניהול שינוי, במדדי ביצוע, בדיקת נאותות, ובחינה מעמיקה של ערכים ברמת הפרט, הארגון והתרבות הארגונית.

וכמה מילות אקטואליה: בימים אלו נבחנת במסלול האקדמי המכללה למנהל אסטרטגיה חדשה להובלת המסלול לשנים לבוא. בין היתר כוללת האסטרטגיה שיתוף פעולה מוגבר בין יחידות המסלול כדי שנוכל ליהנות מנכסים שהצטברו בכל אורגני המסלול שלא תמיד יצרו עד היום את הסכום אשר עולה על מצרף חלקיו. אני סבור שחלק מהותי מהמכשולים בשיתופי פעולה שכאלה עד היום נבעו  ממכשולים קלאסיים עימם מתמודדים ארגונים בתהליכי מיזוג ורכישה, כפי שמתוארים בספרו של פרופ' ובר. אמנם אנו ארגון אחד ולא יחידות בתהליך מיזוג, אך פעמים נדמה שארגונים אקדמיים דומים יותר לרשת זכיינים הפועלים באופן כמעט בלתי תלוי זה בזה, או לנגנים אינדיבידואליסטים שמתקשים להתאחד לקונצרט הרמוני. יתכן שהאתגרים הנוכחיים שעומדים בפני ההשכלה הגבוהה בישראל בכלל, ובפני הארגון שלנו בפרט, מחייבים קריאה מעמיקה יותר בספרו החדש של פרופ' ובר בכדי להגביר את סיכויי שיתוף הפעולה בארגוננו. אין לי ספק ששיתוף פעולה פנים ארגוני מהסוג הזה יכול להוות בסיס לספר נוסף, אולם אל דאגה, ניתן להזמין כבר היום באמזון את ספרו הבא של פרופ' ובר שעומד להתפרסם בספטמבר 2013 בתחום המיזוגים והרכישות, ואשמח אז לחזור ולברך אותו שוב.

יעקב, ברכות חמות ממני ומכל סגל בית הספר למנהל עסקים על הישגיך המביאים לכולנו כבוד רב.

 בברכה

פרופ' אורן קפלן

דיקאן בית הספר למנהל עסקים

שייך לנושאים: חדשות, מחקרים