שם הכותב: תאריך: 28 פברואר 2017

פיננסיקל – יחס ADSCR

יחס ADSCR, או-  Annual Debt Service Cover Ratio פירושו, יחס כיסוי לשירות חוב שנתי. משמעות היחס היא חלוקת סך הרווח התפעולי בשנה (הכנסות בניכוי הוצאות) בסך ההתחייבות שיש לשלם בשנה זו (קרן וריבית).

תוצאה זו מאפשרת לראות כמה רגיש המודל הפיננסי של החברה לשינויים בהכנסות.

לשם המחשה: רווח תפעולי של 3,000 ₪ וסך תשלום חוב של 2,000 ₪ ייתנו יחס כיסוי של 1.5, מה שאומר שהחברה הרוויחה מזומן הגבוה ב-50% מהסכום שהיא צריכה להחזיר בתקופה זו. אפשר גם להבין מכך כי החברה יכולה לספוג ירידה של שליש בתזרים (לאלפיים ₪) ועדיין להיות מסוגלת להחזיר את החוב. ניתן להשתמש ביחס כדי להבין כמה רגישה החברה לשינויים ברווח שלה וכמה התזרים צריך להיפגע כדי שהיא לא תוכל להחזיר את החוב, ובכך לקבל מושג על סיכון האשראי.

אילון כהן

שייך לנושאים: חדשות