שם הכותב: תאריך: 15 אוגוסט 2016

פיננסיקל – פקדון מובנה

פקדונות מובנים הם דוגמא למוצר פיננסי המוצע על ידי הבנקים בהם הקרן מובטחת או מובטחת באופן חלקי. המשקיע, תמורת ויתור על ריבית חסרת סיכון ולעיתים אף על חלק מקרן ההפקדה, מקבל אפשרות להשתתף בביצועי נכסי הבסיס עם מרכיב סיכון כגון: מניות, מדדים, סחורות, מטבעות, ריביות וכו'. הפקדונות המובנים מאפשרים חשיפה לנכסים פיננסיים בעלי פוטנציאל לתשואה גבוהה על פני השקעה אלטרנטיבית חסרת סיכון כגון השקעה בפיקדון בנקאי רגיל.

היתרונות להשקעה בפיקדונות מובנים הם: גיוון תיק ההשקעות בדמות אפשרות להשקעה במגוון רחב של נכסים ושווקים פיננסיים, צמצום הסיכונים הגלומים בשווקים הפיננסיים השונים, פוטנציאל לקבלת תשואה עודפת על פני החלופות הקיימות והפסד אלטרנטיבי אשר ידוע מראש שהוא בעצם גובה ריבית חסרת סיכון שהלקוח היה יכול לקבל אילו היה מפקיד לפיקדון בנקאי רגיל. מנגד, קיימים סיכונים מהותיים בסוג השקעה שכזה ובינהם: סיכון להפסד חלק מקרן ההפקדה, חוסר נזילות, ויתור על ריבית אלטרנטיבית או חלקה וחשיפה לנכס הבסיס, כלומר לא ניתן לצפות מראש מה יהיה ביצוע הנכס בעתיד.

ליאור זריהן

שייך לנושאים: חדשות