שם הכותב: תאריך: 11 מאי 2014

פרופ' תמר אלמור במאמר שצוין כ- highly commended paper 2013

 Footloose and fancy-free: sojourning entrepreneurs in China

בתחילת המאה ה-21 אנו עדים לתופעה הולכת וגוברת של יזמות בין לאומית – יזמים מנוסים ממדינות מפותחות פונים, לפעמים באופן זמני, למדינות מתפתחות כמו סין, בהן היזמים מזהים הזדמנויות עסקיות. עד כה קיים מעט מאד מחקר אשר חוקר ומנתח תופעה זאת. במאמר זה אנו מציגות ניתוח של שני מקרים של יזמים ישראליים אשר פנו לסין כדי לפתח שם יזמות. המקרים מהווים בסיס לפיתוח והצגה של מודל קונצפטואלי אשר מסביר את הפרופיל של יזמים מסוג זה. אנו טוענות כי יזמים אלו שכינינו "יזמים שמהגרים באופן זמני"   ( sojourning entrepreneurs) מצליחים בזכות הקשרים הבין לאומיים שלהם, הנסיון הבין לאומי והיכולות, למרות שלא דוברי השפה, ללא קשרים מקומיים וללא ניסיון מקומי. המלצתנו היא  לעבוד בסין באמצעות שותפויות עם אנשים מקומיים ולמנף את היכולות והקשרים הבין לאומיים להצלחת המיזם.

החודש ניתן להוריד את המאמר ללא עלות באתר

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17098683