שם הכותב: תאריך: 08 ספטמבר 2014

פרסומי מחקרים של חברי הסגל

 

1. ברכות לפרופ' דורון סונסינו ולפרופ' טל שביט עם פרסום מאמרם המשותף בנושא

"Optimistic but selling riskier stocks – An arbitrage experiment in crisis market"

בכתב העת Journal of Experimental and Behavioral Finance.

ניתן לצפות בפרטים נוספים על המאמר בלינק הבא:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214635014000070

2. ברכות לפרופ' דורון סונסינו על כי מאמרו המשותף עם פרופ' עדו ערב , ד"ר שרון גילת יחיא ופרופ' דייויד מרקיורי בנושא

 "On Loss Aversion, Level-1 Reasoning, and Betting"

התקבל לפרסום בכתב העת International Journal of Game theory.

ניתן לצפות בפרטים נוספים על המאמר בלינק הבא:

http://ideas.repec.org/p/vnm/wpdman/38.html

3. ברכות לפרופ' אורן קפלן על כי מאמרו המשותף עם פרופ' יעקב הורניק, פרופ' דב עדן וד"ר מיכל סר בן-עמי בנושא

"Boosting Consumers' Self-efficacy by Repositioning the Self"

בכתב העת European Journal of Marketing.

וכן עם פרסום מאמרו המשותף עם ד"ר יעל כהן-ישראל וד"ר גבריאלה קאשי-רוזנבאום

בנושא

"High Positive Emotions Shortly after Missile Attacks and the Heightened"

בכתב העת Journal of Traumatic Stress

4. ברכות לפרופ' תמר אלמור עם פרסום מאמרה בנושא

"Footloose and fancy-free: sojourning entrepreneurs in China"

בכתב העת

 Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy

            המאמר נכתב בשיתוף עם פרופ' אורלי יחזקאל.

ניתן לצפות בתקציר המאמר בלינק הבא:

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1750-6204&volume=7&issue=4&articleid=17098683&show=abstract

5. ברכות לפרופ' ישראל דרורי על פרסום מאמרו המשותף עם ד"ר דנה לנדאו וד"ר' סירי טרג'סן בנושא

"Multiple Legitimacy Narratives and Planned Organizational Change"

בכתב העת Human Relations.

וכן על פרסום מאמרו המשותף עם פרופ' ג'וזף למפל ופרופ' בנסון הוניג בנושא

"Organizational Ingenuity: Concept, Processes and Strategies"

בכתב העת Organizational Studies.

ניתן לצפות בתקציר המאמר בלינק הבא:

            http://oss.sagepub.com/content/35/4/465.abstract

6. ברכות לפרופ' אביחי שוב עמי עם פרסום מאמרו בנושא

"Happiness, Life Satisfaction and Sport Fans"

בכתב העת  Journal of Business Economics

7. ברכות לד"ר יוסי נטוביץ ולרו"ח זאב דרגי על פרסום מאמרם המשותף עם גב' רחל נטוביץ בנושא

"Positive Psychology in Information Technology Project Management: The Case of Bad News Reporting"

בכתב העת                                                                                                         International Journal of Information Technology Project Management

            ניתן לצפות בתקציר המאמר בלינק הבא:

            http://www.igi-global.com/article/positive-psychology-in-information-technology-project-management/102479

8. ברכות לפרופ' יורם עדן עם פרסום מאמרו בנושא

"The Implementation of Embedded Value (EV) Reporting in Israel:

 Myth and Reality"

בכתב העת  APRIA JOURNAL

9. ברכות לפרופ' טל שביט עם פרסום מאמרם המשותף עם ד"ר מוסי רוזנבוים וד"ר יניב שני בנושא

"Time Preference before and after a Risky Activity – A Field Experiment"

בכתב העת Journal of Economic Psychology

ניתן לצפות בפרטים נוספים על המאמר בלינק הבא:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167487014000245

10. ברכות לפרופ' טל שביט ולד"ר אייל להב עם פרסום מאמרם המשותף עם פרופ' שוש שהרבני בנושא

"What affects the decision to take an active part in social justice protests? The Impacts of confidence in society, time preference and interest in politics"

בכתב העת Journal of Behavioral and Experimental Economics

ניתן לצפות בפרטים נוספים על המאמר בלינק הבא:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214804314000755

שייך לנושאים: מחקרים