שם הכותב: תאריך: 09 נובמבר 2013
23140373
קוד ההתנהגות של בית הספר למינהל עסקים

אתם, הסטודנטים  שלנומוזמנים ללמוד בצורות שונות במרחבי  הלמידה השיתופיים של בית הספר למינהל עסקים: בהרצאות וסדנאות, בכיתות הלימוד הגדולות והקטנות, בלמידה חברתית ושיתופית בHUB-  הלמידה, בבלוג הסיכומים וההרצאות המצולמות, בבלוגים של המחלקות ובעמודים של בית הספר בפייסבוק.

  • כבוד: שמירת כבודם של חברינו  ללימודים  וביסוס יחסי רעות תרבותיים בין הסטודנטים ואנשי הסגל חשובים לנו.
  • אווירת הלימודים:
  •  דיבורים בכיתה,  שאינם תורמים לתהליך הלמידה, יידחו לסיום השיעור.
  •  כניסה לשיעורים במועד, מכבדת את חברינו ואת המרצה.
  •  אנו מנהלים שיח בסגנון ראוי עם חברינו ללימודים ואנשי סגל אקדמי ומינהלי.
  • השהייה בכיתה הינה למטרת לימודים. במהלך השיעורים, אנו נמנעים משימוש בטלפון סלולארי בכול צורה, עיון בעיתונים ועיסוק בענינים שאינם קשורים ללמידה.
  • שיתוף ותרומה: עבודה שמושקעת באתרים השונים של בית הספר באינטרנט, ראויה ליחס של כבוד. יש מקום לביקורת בונה, כל עוד אין שימוש במילים פוגעניות.
  • יושרה: אנו מקפידים על יושר והגינות בכל מהלך הלימודים.
  • סביבה: אנו שומרים על ציוד וניקיון סביבות הלימוד ומרחב הקמפוס.