שם הכותב: תאריך: 16 פברואר 2016

קול קורא להגשת מלגות סיוע לסטודנטים מטעם קרן יצחק בהרב ז"ל

קרן בהרב ע"ש רו"ח יצחק בהרב ז"ל (ממקימי המכללה למנהל)

הוקמה על-ידי משפחת בהרב והמכללה למינהל.

המלגות מיועדות לסטודנטים הנמצאים בלימודי התואר הראשון שלהם,

הזקוקים לסיוע כלכלי והעונים על אחד או יותר מהקריטריונים הבאים:

  • בעלי משפחה
  • עולים חדשים
  • תושבי עיירות פיתוח ואיזורי עדיפות לאומית

תינתן עדיפות לתלמידים בשנים א' ו-ב'

ניתן להגיש מועמדות למלגה עד לתאריך 25/02/16

טופס הבקשה נמצא במזכירות הסטודנטים של תואר ראשון!

על המועמדים למלא את הטופס ולהגיש את הבקשה,

בצירוף מסמכים רלוונטיים וגיליון ציונים,

למנהל הסטודנטים תואר ראשון בשעות הקבלה.

2149-Divur

שייך לנושאים: חדשות