שם הכותב: תאריך: 27 מאי 2014

תכנית חדשה בתואר הראשון – יזמות וחדשנות

B.A. – התמחות ביזמות וחדשנות                                                      להרשמה >>>

 

האתגרים הסביבתיים מזמנים קרקע פורייה לפיתוח יזמות וחדשנות בשוק הישראלי והגלובלי. ישראל נחשבת ל- Startup Nation, אולם בעוד נתונים סטטיסטיים עולמיים מצביעים על גידול משמעותי בפתיחת עסקים יזמיים בארץ, ניכר כי במקביל מתגלה גידול בסגירת עסקים אלו בשל אי הצלחה עסקית וניהולית. הפער מלמד על רמת המוטיבציה והכמיהה ליזמות וחדשנות מול חסר בכלים מדעיים ומקצועיים לניהול תהליכי יזמות וחדשנות. לפיכך, נדרשים כיום ידע, מומחיות ומקצועיות להצמחת רעיון חדשני למיזם—פנים או חוץ ארגוני.

 בית הספר למינהל עסקים במסלול האקדמי המכללה למינהל מציע התמחות חדשנית בלימודי התואר הראשון ביזמות וחדשנות. ההתמחות מתמקדת בשני היבטים מרכזיים:

  • הקמת עסק יזמי
  • פיתוח חדשנות פנים ארגונית.

 התכנית מובילה מתודולוגיות אקדמיות ולימודיות שמטרתן פיתוח כישורים ויכולות יזמיים, דרך התנסות וחווית התהליך היזמי; וכן, הקניית ידע וכלים למימוש רעיון למיזם, דרך למידת מודלים יישומיים להנבטת רעיונות חדשניים, איתור ויצירת הזדמנויות, שכנוע בצורך היזמי (דרך פיץ'), מימון, גיוס המשאבים וניהולם, ופיתוח פרויקטים יזמיים וחדשניים.

 במסגרת ההתמחות יעברו הסטודנטים חוויית לימודים פעילה וחדשנית , תוך שייצרו שיתופי-פעולה עם ארגונים מובילים במשק, יכירו מומחים ומנטורים פורצי-דרך בתחום היזמות והחדשנות, יערכו סיורים במיזמים ומוקדי חדשנות עסקית בארגונים, יעברו סדנאות להעמקת תפקודיהם היזמיים, ייחשפו לצוותי חשיבה ויהוו חלק משמעותי בקהילה היזמית.

בנוסף, מאפשרת ההתמחות הצטרפות לחממה יזמית ולפרויקט חדשנות יישומי בחברות גדולות מאמצות, תכנית חונכות למצטיינים והצטרפות לצוותי חשיבה וירטואליים עם סטודנטים בקורסים מקבילים בחו"ל.

 יתרונות:

  • ליווי רחב של הסטודנטים ע"י בעלי עניין (חברות, מנטורים, יזמים וחדשנים פורצי-דרך, קשר עם סטודנטים מחו"ל)
  • התנסות וחוויית התהליך היזמי.
  • חשיפה לקשרים עם חברות פורצות-דרך, ביניהן המאיץ של מיקרוסופט, המאיץ של IBM, תכנית החדשנות של סמסונג וחממות טכנולוגיות בישראל
  • כר רחב לנטוורקינג המאפשר הקניית ידע אקדמי, מעשי והתלמדות.
  • פיתוח כישורים ויכולות יזמיים
  • הקניית ידע וכלים למימוש רעיון למיזם

תנאי הרישום והקבלה

תנאי הרישום והקבלה לתכנית זהים לתנאי הרישום והקבלה של כלל הסטודנטים בתכנית התואר הראשון בבית הספר למינהל עסקים.

 משך הלימודים והיקפם:

משך הלימודים בתכנית מלאה יהיה שלוש שנים (6 סמסטרים). בתכנית יילמדו  132 ש"ס וייצברו 126 נ"ז. הלימודים בתכנית יתקיימו לפחות 3 ימים בשבוע.

 מבנה התכנית:

סה"כ ש"ס

סה"כ נ"ז

לימודי יסוד

87

75

לימודי התמחות

29

32

לימודים אינטגרטיביים

14

17

קורס בחירה כלל מסלולי

2

2

סה"כ

132

126

תנאי מעבר ותנאי סיום:

  • תנאי המעבר משנה לשנה: עמידה בהצלחה במטלות הקורסים אליהם היה רשום הסטודנט.
  • תנאי סיום הלימודים וזכאות לתואר: זכאי לתואר הוא מי שסיים את כל לימודיו ועמד בהצלחה בכל המטלות הנדרשות במסגרת התכנית.

תעודת התואר אשר תוענק לבוגרים תהיה זהה לתעודת התואר המוענקת לבוגרי ההתמחויות האחרות (למעט חשבונאות).

 

להרשמה >>>