מרץ, 2014

הרצאת אורח: מר סמי פרץ ידבר על תקשורת, אקדמיה והשפעה על סדר היום הכלכלי חברתי בישראל

שם הכותב: תאריך: 02 מרץ 2014

ההרצאה השישית במסגרת סמינר סגל לשנת הלימודים תשע"ד תועבר על ידי מר סמי פרץ –עורך דה מרקר בנושא:  תקשורת, אקדמיה והשפעה על סדר היום הכלכלי- חברתי בישראל  בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית ברמת הידע, המעורבות והעניין של הציבור בסוגיות הכלכליות-חברתיות. לתקשורת הכלכלית יש חלק בכך, וגם לאירועים מהותיים כמו המשבר הגלובלי שפרץ ב-2008 ומחאת קיץ 2011 בישראל.  מהו התפקיד  של התקשורת והאקדמיה בשיחקרא עוד >>