אוגוסט, 2016

פיננסיקל – פקדון מובנה

שם הכותב: תאריך: 15 אוגוסט 2016

פקדונות מובנים הם דוגמא למוצר פיננסי המוצע על ידי הבנקים בהם הקרן מובטחת או מובטחת באופן חלקי. המשקיע, תמורת ויתור על ריבית חסרת סיכון ולעיתים אף על חלק מקרן ההפקדה, מקבל אפשרות להשתתף בביצועי נכסי הבסיס עם מרכיב סיכון כגון: מניות, מדדים, סחורות, מטבעות, ריביות וכו'. הפקדונות המובנים מאפשרים חשיפה לנכסים פיננסיים בעלי פוטנציאל לתשואה גבוהה על פני השקעה אלטרנטיביתקרא עוד >>

שייך לנושאים: חדשות