פברואר, 2017

כנס משאבי אנוש – לו"ז והרשמה

שם הכותב: תאריך: 28 פברואר 2017

                  להרשמה לכנס לחצו כאן או היכנסו: http://lp.vp4.me/rhtd

שייך לנושאים: חדשות

פיננסיקל – יחס ADSCR

שם הכותב: תאריך: 28 פברואר 2017

יחס ADSCR, או-  Annual Debt Service Cover Ratio פירושו, יחס כיסוי לשירות חוב שנתי. משמעות היחס היא חלוקת סך הרווח התפעולי בשנה (הכנסות בניכוי הוצאות) בסך ההתחייבות שיש לשלם בשנה זו (קרן וריבית). תוצאה זו מאפשרת לראות כמה רגיש המודל הפיננסי של החברה לשינויים בהכנסות. לשם המחשה: רווח תפעולי של 3,000 ₪ וסך תשלום חוב של 2,000 ₪ ייתנו יחס כיסויקרא עוד >>

שייך לנושאים: חדשות