אורי גלאור

שיטות להערכת שווי חברות ועסקים

שם הכותב: תאריך: 30 יולי 2014

מאת: אורי גלאור1  מטרת הערכת שווי נועדה בעיקרה לשם השגת תשואה טובה יותר למשקיעים משני סוגים עיקריים: א. פירמות ויחידים המבקשים לרכוש שליטה בחברה או בעסק. ב. הגופים המוסדיים אשר הינם המשקיעים הדומיננטיים כיום בשוק ההון. בשנים האחרונות הצורך בהערכות שווי גבר במידה ניכרת בשל היקף השימוש ההולך וגדל בהערכות שווי לצרכי דיווח כספי. השימוש בהערכות שווי לצרכי דיווח כספי קרא עוד >>

שייך לנושאים: חדשות