ד"ר גילה קינן

מאמר בנושא 'הוראה פרונטאלית מול וירטואלית'

שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2013 Gila_keynan_web
מאמר בנושא 'הוראה פרונטאלית מול וירטואלית'

שמות חברי הסגל: Keinan, Gila and Raanan, Yossi. מחברים נוספים: David Bregman and Arik Korman. שנת פרסום: 2011. פריט ביבליוגרפי: Bregman, David, Keinan, G., Korman, Arik and Raanan, Y. (2011). Frontal teaching vs. eLearning: comparing achievements in teaching ‘business simulation games’. Int. J. Technology Enhanced Learning, 3(2). לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: This paper addresses the issue of comparing resultsקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים

מאמר בנושא 'השוואת הישגים – למידה פרונטאלית מול וירטואלית'

שם הכותב: תאריך: 10 מרץ 2013 Gila_keynan_web
מאמר בנושא 'השוואת הישגים – למידה פרונטאלית מול וירטואלית'

שמות חברי הסגל: Keinan Gila and Raanan Yossi. מחברים נוספים: Bregman David, and Korman Arik. שנת פרסום: 2010. פריט ביבליוגרפי:  Bregman D., Keinan G., Korman A., and Raanan Y. (2010). Teaching Business Simulation Games: Comparing Achievements Frontal Teaching vs. eLearning. Technology Enhanced Learning: Quality of Teaching and Educational Reform, 73. לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר:  This paper addresses the issue of comparing resultsקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים