חשבונאות

Article ISOX- Ori Galor / רו"ח אורי גלאור

שם הכותב: תאריך: 08 יולי 2015

ביום 24 לדצמבר 2009 פורסמו תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ע-2009 , אשר אימצו את המלצות דוח הועדה לבחינת כללי ממשל תאגידי בישראל ("ועדת גושן") בדבר הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית והצהרת מנהלים, או בשמן המקובל תקנות ה-SOX  הישראלי(ISOX). הרשות לני"ע בראשות פרופ' זוהר גושן החילו את הוראות ה-SOX  האמריקאי אך בגרסה מצומצמת יותר, הנוקטת בגישה המדגישה את תהליך עריכתקרא עוד >>

COSO 2013

שם הכותב: רו"ח אורי גלאור , רו"ח דרור בר-משה תאריך: 14 אפריל 2015

מודל הבקרה הפנימית החדש (COSO 2013 – Internal Control – Integrated Framework) יאפשר לארגונים לפתח ולתחזק ביעילות מערכת בקרה פנימית, אשר תגדיל את הסבירות להשגת יעדי הארגון והתאמת הארגון לשינויים בסביבה העסקית והתפעולית. מאמר זה, מתאר את המודל החדש ומבוסס על פרסומי COSO הרשמיים. Article COSO 2013- Ori Galor Dror Bar-Moshe – Final

שייך לנושאים: חשבונאות

ביקור משלחת של המוסד לבקרה לאומית של ארגנטינה בישראל

שם הכותב: תאריך: 09 מאי 2014

  ביום חמישי 22/5/14 תארח המחלקה לחשבונאות בבית הספר למינהל עסקים בראשותה של ד"ר הדס גלנדר – ראש המחלקה לחשבונאות, משלחת מאורגנת על ידי המוסד לבקרה לאומית של ארגנטינה (SIGEN ) למטרת השתלמות מקצועית. ראש המשלחת הינו יו"ר המוסד לבקרה בארגנטינה ד"ר דניאל רפוסו. המשלחת תכלול כ- 30 אנשים, מתוכם נציגים של ה-SIGEN   של מוסד המבקר של העיר בואנוסקרא עוד >>

אורי גלאור, סטודנט שלנו כותב על מודל ה- COSO ERM

שם הכותב: תאריך: 08 מאי 2014

מודל ה – COSO ERM אורי גלאור,ARM  בשנת 1992 הופץ ע"י ה- COSO מודל מובנה של הבקרה הפנימית. מודל COSO – הינו המודל אותו מיישמות רוב החברות הנדרשות לעמוד בדרישות רגולטוריות בהקשר לדיווח כספי וגילוי. ניהול סיכונים מוגדר ע"פ ה COSO –  כתהליך מובנה המאפשר זיהוי והערכת סיכונים וזאת לצורך גיבוש ויישום דרכי התמודדות עימם על מנת להבטיח את השגת היעדים.קרא עוד >>

שייך לנושאים: חדשות, חשבונאות, מימון

מלגות בסך של כ-120,000 ש"ח חולקו לסטודנטים מצטיינים בחשבונאות

שם הכותב: תאריך: 25 מרץ 2014

 מלגות בסך של כ- 120,000_ש"ח חולקו לסטודנטים מצטיינים בחשבונאות מהמסלול האקדמי המכללה למינהל ע"י משרדי ראיית החשבון המובילים והסגל האקדמי בבית הספר למינהל עסקים הנואם המרכזי בטקס היה סגן שר האוצר, ח"כ מיקי לוי סגן שר האוצר ח״כ מיקי לוי התייחס  הערב לרפורמה שהועלתה לאחרונה על ידי שר האוצר, יאיר לפיד, באשר לביטול המע"מ על הדיור ואמר כי "אני שומעקרא עוד >>

סמינר סגל בראשות פרופ' יורם עדן – חישוב הנזק בגין הטעייה בניירות ערך

שם הכותב: תאריך: 24 מרץ 2014

השבוע בסמינר סגל ירצה פרופ' יורם עדן  בנושא: חישוב הנזק בתובענה ייצוגית בגין הטעייה בניירות-ערך פרופ' יורם עדן ורו"ח אביעד כהן תובענות ייצוגיות בגין הטעייה בניירות ערך, ובגין השפעה בדרכי תרמית על מחירי ניירות הערך, הופכות לחזון נפרץ בשוק ההון בישראל. דא עקא, שקביעת הנזק שנגרם לבעלי מניות החברה, איננה מלאכה פשוטה, ומחייבת מתן תשובות לשאלות משפטיות, תוך שימוש בכלים חשבונאייםקרא עוד >>

תאריכי טקסי בוגרים, קיץ 2014

שם הכותב: תאריך: 26 פברואר 2014

להלן תאריכי טקסי הבוגרים: 22.7.14 – טקס הענקת תארים למוסמכים 23.7.14 – טקס הענקת תארים לבוגרי התואר הראשון 24.7.14 – טקס הענקת תארים לבוגרי ההתמחות בחשבונאות בהצלחה לבוגרים!

טקסי הענקת מלגות אשר יתקיימו בבית הספר במהלך החודשים מרץ ואפריל 2014

שם הכותב: תאריך: 25 פברואר 2014

להלן רשימת טקסי הענקת המלגות של בית הספר למינהל עסקים אשר יתקיימו במהלך החודשים מרץ ואפריל 2014: 23.3.14 – טקס הענקת מלגות לסטודנטים מצטיינים במחלקה לחשבונאות. המלגות יוענקו ע"י משרדי רו"ח מובילים וע"י סגל אקדמי. הטקס יתקיים בשעה 18:00, אולם 227, בנין מינהלה. מרצה אורח: מר מיקי לוי, סגן שר האוצר. 24.3.14 – טקס הענקת מלגות לסטודנטים מצטייני דיקאן בתוארקרא עוד >>

ברכות לפרופ' יוסי רענן על קידומו לדרגת "פרופ' חבר נלווה"

שם הכותב: תאריך: 23 דצמבר 2013

הנהלת וסגל בית הספר למינהל עסקים מאחלים ברכות חמות לחברנו, פרופסור יוסי רענן, על קידומו לדרגת "פרופסור חבר נלווה". פרופ' יוסי רענן כיהן כדיקאן בית הספר למנהל עסקים בין השנים 1996 – 2000, ניהל את התכנית לניהול חברות טכנולוגיה ותרם רבות לטיפוח בית הספר לאורך כל שנות קיומו. יוסי, מסירותך למכללה ודבקותך ביעדים ובערכים המקצועיים-חברתיים שעליהם הוקם ופועל בית ספרנו הם דוגמה לכל חבריקרא עוד >>

שייך לנושאים: חדשות, חשבונאות, מינויים

ברכות לרו"ח עו"ד אלי אור על קידומו לדרגת "עמית הוראה בכיר"

שם הכותב: תאריך: 23 דצמבר 2013

הנהלת וסגל בית הספר למינהל עסקים מאחלים ברכות חמות לעורך הדין ורואה החשבון אלי אור, סגן ראש המחלקה לחשבונאות, מרכז לימודי הביקורת וראש התוכנית המשולבת חשבונאות-משפטים, על קידומו לדרגת "עמית הוראה בכיר" אשר אושר על ידי ועדת המינויים המסלולית של המכללה למנהל. אלי הינו חבר הסגל האקדמי משנת 1991. במסלול האקדמי הוא השלים לימודי תואר ראשון בחשבונאות ובעריכת דין, ותואר שניקרא עוד >>

שייך לנושאים: חדשות, חשבונאות, מינויים