מחקרים

מאמר בנושא 'מצבי רוח ולחץ בקרב סטודנטים העובדים בבתי ספר'

Kariv_2011_web
מאמר בנושא 'מצבי רוח ולחץ בקרב סטודנטים העובדים בבתי ספר'
שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2013

שם חבר הסגל: Kariv, Dafna. מחברים נוספים: Tali Heiman. שנת פרסום: 2011. פריט ביבליוגרפי: Kariv, Dafna and Heiman, T. (2011). Relationships between Mood, Coping and Stress Symptoms among Students Who Work in Schools. In: Columbus, A. M. (Ed.) Encyclopedia of Psychology Research (3 Volume Set). NY: Nova Science Publishers Inc. לצפייה במאמר לחץ כאן

שייך לנושאים: מחקרים

מאמר בנושא 'השקעות הון סיכון'

israel_drori_web
מאמר בנושא 'השקעות הון סיכון'
שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2013

שם חבר הסגל: Drori, Israel. מחברים נוספים: Shmuel Ellis, Alfred Allen Marcus, Joel Malen, Itai Sened. שנת פרסום: 2011. פריט ביבליוגרפי: Marcus, A., Ellis, S. Malen, J. Drori, I. and Sened. I. (2011). Path dependence and creation in venture capital investment. In A. Marcus., Shrivastava, P. Sharma, S and S. Poguts (eds.) Cross-Sector leadership for the Green economy. Palgrave. לצפייה במאמר לחץקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים, מימון

מאמר בנושא 'הוראה פרונטאלית מול וירטואלית'

Gila_keynan_web
מאמר בנושא 'הוראה פרונטאלית מול וירטואלית'
שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2013

שמות חברי הסגל: Keinan, Gila and Raanan, Yossi. מחברים נוספים: David Bregman and Arik Korman. שנת פרסום: 2011. פריט ביבליוגרפי: Bregman, David, Keinan, G., Korman, Arik and Raanan, Y. (2011). Frontal teaching vs. eLearning: comparing achievements in teaching ‘business simulation games’. Int. J. Technology Enhanced Learning, 3(2). לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: This paper addresses the issue of comparing resultsקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים

מאמר בנושא 'השפעות התרבות על פערים אזוריים'

shoham_amir_web
מאמר בנושא 'השפעות התרבות על פערים אזוריים'
שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2013

שם חבר הסגל: Shoham, Amir. מחברים נוספים: Miki Malul,  Leon Zolotoy. שנת פרסום: 2011. פריט ביבליוגרפי: Malul, M., Shoham, A. and Zolotoy, L. (2011). The effects of societal culture attributes on regional disparity. International Journal of Social Economics, 38(7). לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: The main goal of this paper is to analyze the effects of societal culture attributes onקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים

מאמר בנושא 'מיזוגים ורכישות: שימוש בתרבות ארגונית'

yweber_web
מאמר בנושא 'מיזוגים ורכישות: שימוש בתרבות ארגונית'
שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2013

  שם חבר הסגל: Weber, Yaakov. מחברים נוספים: Shlomo Yedidia Tarba. שנת פרסום: 2012. פריט ביבליוגרפי: Weber, Y. and Tarba, S. (2012). Mergers and acquisitions process: the use of corporate culture analysis. Cross Cultural Management: An International Journal, 19(3), pp.288 – 303. לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: The purpose of this paper is to advance cross-cultural management during mergers andקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים

מאמר בנושא 'גישה חדשה לאי שוויון כלכלי'

tempelman1_web
מאמר בנושא 'גישה חדשה לאי שוויון כלכלי'
שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2013

  שם חבר הסגל: Templeman, Joseph. מחברים נוספים: Uriel Spiegel, Michal Weber. שנת פרסום: 2012. פריט ביבליוגרפי: Spiegel, U., Weber, M. and Templeman, J. (2012). A New Approach to Inequality. International Journal of Sustainable Economy, 4(4). לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: Maintaining moderate level of income inequality is required for the sake of sustainable economic growth. The question that needsקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים

מחקר בנושא 'תפקוד משאבי אנוש לאחר מיזוג'

dalia_rahman_web
מחקר בנושא 'תפקוד משאבי אנוש לאחר מיזוג'
שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2013

  שמות חברי הסגל: Weber, Yaakov and Rachman-Moore, Dalia. מחברים נוספים: Shlomo Yedidia Tarba. שנת פרסום: 2012. פריט ביבליוגרפי: Weber, Y., Rachman-Moore, D. and Tarba, S. (2012). HR Practices During Post Merger Conflict and Merger Performance. International Journal of Cross Cultural Management, 12(1). לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: An extensive body of literature has investigated financial and strategic variables as predictors ofקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים

מחקר בנושא 'תהליכי אינטגרציה במיזוגים ורכישות'

yweber_web
מחקר בנושא 'תהליכי אינטגרציה במיזוגים ורכישות'
שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2013

  שם חבר הסגל: Weber, Yaakov. מחברים נוספים: Kimberly M. Ellis, Adi Raveh, Shlomo Yedidia Tarba. שנת פרסום: 2012. פריט ביבליוגרפי: Ellis, K. M., Weber, Y., Raveh, A. and Tarba, S. Y. (2012). Integration in Large, Related M&As: Linkages Between Contextual Factors, Integration Approaches and Process Dimensions. European Journal of International Management, 6(4). לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: The purposeקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים

מאמר בנושא 'קבלת החלטות בתחום השיווק'

avichai2_web
מאמר בנושא 'קבלת החלטות בתחום השיווק'
שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2013

  שם חבר הסגל: Shuv-Ami, Avichai. שנת פרסום: 2012. פריט ביבליוגרפי: Shuv-Ami, A. (2012). Speed- Marketing: A New Strategy for Fast Decision- Making. Advances in Management, 5(11). לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר:  Current marketing literature, academic and non-academic, offers very little in the way of explaining the concept of "speed marketing". Most academic studies deal with the problem of acceleratingקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים

מאמר בנושא 'מיזוגים בינלאומיים בתעשיית ההיי טק'

yweber_web
מאמר בנושא 'מיזוגים בינלאומיים בתעשיית ההיי טק'
שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2013

  שם חבר הסגל: Weber, Yaakov. מחברים נוספים: Shlomo Yedidia Tarba, Ziva Rozen Bachar. שנת פרסום: 2012. פריט ביבליוגרפי: Weber, Y., Tarba, S., and Bachar-Rosen, Z. (2012). The Effects of Culture Clash on International Mergers In the High Tech Industry. World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 8(1). לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: The present paper presents a caseקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים