כנסים ואירועים

ערב עיון בנושא: ניהול סיכונים תאגידי בפתחה של 2012

שם הכותב: תאריך: 18 מרץ 2013

בעקבות המשבר הכלכלי העולמי שהחל בשנת 2008, קריסות של חברות ובנקים, מעילות ענק ושערוריות פיננסיות, שינוי רגולציה והתפתחות בתחום הממשל התאגידי בארץ ובעולם, הפך תחום ניהול הסיכונים הכולל ERM – Enterprise Risk Management)), לנושא מרכזי בהתמודדות של חברות עם הסביבה העסקית החדשה. סיכון מוגדר כתופעה העלולה להתרחש ולפגוע בהשגת היעדים הארגוניים של התאגיד.הנזק העלול להיגרם ניתן למדידה על פי סבירותקרא עוד >>

שייך לנושאים: כנסים ואירועים

כנס הדרכה ולמידה במאה ה-21

שם הכותב: תאריך: 18 מרץ 2013

  אי הודאות והמורכבות הסביבתית במאה ה-21 מגבירים את הצורך בלמידה ארגונית מתמדת. הנחת המוצא היא שהמידע והידע מצויים במצב של התהוות בלתי פוסקת. לפיכך, יש לאמץ ולהטמיע תהליכי למידה שונים מאלו שהשתמשנו בהם בעבר. הכנס יעסוק בהדרכה ולמידה במאה ה-21 ויתמקד בהדגמת יישומים חדשניים הממחישים את השינוי המתחולל כיום בתחום. בין הנושאים: למידה באמצעות רשתות חברתיות, משחקי מחשב, למידהקרא עוד >>

שייך לנושאים: כנסים ואירועים

כנס בנושא: אחריות פלילית בדיני המס של מייצג

שם הכותב: תאריך: 18 מרץ 2013

  הרצאות ודוברים: דוח ההתאמה לצרכי מס ואי תלות רואה החשבון המבקר פרופ' יורם עדן – רו"ח, ראש המחלקה לחשבונאות, בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למנהל טענת ההסתמכות כמגן מן הדין הפלילי – פרשת פיקסל כב' השופטת דניאלה שריזלי, בית משפט השלום-ת"א חוות דעת מומחה במיסים" – קווים מנחים עו"ד פיני רובין המאבק בעסקאות מלאכותיות ד"ר אלי גילבאי,קרא עוד >>

שייך לנושאים: כנסים ואירועים

"סליחה, מי האחראי פה?" – מפגש של מכון אדלר והתוכנית לפסיכולוגיה עסקית וניהולית

שם הכותב: תאריך: 18 מרץ 2013

  בין אחריות תאגידית לאחריות הורית – אתגרים ופתרונות מזווית חדשה יום ג', 21 ביוני 2011 בין השעות 8:30 – 13:00 מנחה: אסנת הראל – מנכ"לית מכון אדלר 08:30-09:00 – התכנסות 09:00-09:15 – פתיחה 09:15-09:45 – הרצאת פתיחה אנאבלה שקד, ראש ביה"ס לפסיכותרפיה ומנהלת אקדמית של ביה"ס למאמנים,  מכון אדלר: אחריות חברתית בפרספקטיבה אדלריאנית 09:45-11:00 מושב ראשון פרופ' אורן קפלןקרא עוד >>

הכנס השנתי הרביעי בנושא: פסיכולוגיה של השקעות

שם הכותב: תאריך: 18 מרץ 2013

  מנחה:  ד"ר טל שביט, ראש המחלקה למימון, בית הספר למינהל עסקים,             המסלול האקדמי המכללה למינהל 13:00 –    13:30   התכנסות ורישום 13:30 –    13:45   ברכות 13:45 –    14:05   ד"ר מוסי רוזנבוים, המחלקה למימון, בית הספר למינהל עסקים,                             המסלול האקדמי המכללה למינהל                             מניפולציות על משקיעים 14:05 –    14:25   ד"ר ירון להב, המחלקה למינהל עסקים, אוניברסיטת בן-גוריון                             השפעתקרא עוד >>

שייך לנושאים: כנסים ואירועים

ערב עיון בנושא: מימון מתמטי ויישומים במסחר ממוחשב

שם הכותב: תאריך: 18 מרץ 2013

  בעשור האחרון חל גידול מסחרר ביישומים של מימון מתמטי (Mathematical Finance/Financial Engineering) בשוקי ההון בעולם ובישראל. תחום הטכנולוגיות הפיננסיות תפש תאוצה והתרחב בהרבה מעבר לתחומים קלאסיים כגון ניהול סיכונים, הערכות שווי או ניתוח ניירות ערך. שימוש בכלים ומודלים מתמטיים מורכבים הוביל לפיתוח מכשירים פיננסיים מתקדמים (אופציות אקזוטיות, מוצרים מובנים\נגזרים וכד") והרחיב לאין שיעור את אפשרויות המסחר העומדות בפני משקיעיםקרא עוד >>

שייך לנושאים: כנסים ואירועים

הכנס השנתי השני: הדרכה ולמידה במאה העשרים ואחת

שם הכותב: תאריך: 18 מרץ 2013

אנשי הדרכה ולמידה בארגונים מתמודדים כיום עם סוגיות רבות הנוגעות לעיצוב תהליכי הלמידה. בכלל זה, כיצד לנהל את המתח בין מתן אחריות ללמידה ללומד לבין שליטה ובקרה של גוף ההדרכה, בין הצורך לתת מענה מהיר לבין מתן מענה איכותי, ובין למידה פורמאלית לבין למידה לא פורמאלית. הכנס השנתי השני של הדרכה ולמידה יעסוק בשאלות אלו ואחרות, תוך הדגמה ודיון בדרכיקרא עוד >>

שייך לנושאים: כנסים ואירועים