מחקרים 2010

tal_shavit

מאמר בנושא 'פעולות הסתגלות מובילות להיעדר מגוון'

שם הכותב: תאריך: 11 מרץ 2013

    שם חבר הסגל: Shavit, Tal. מחברים נוספים:  Uri Ben Zion, Ido Erev, Ernan Haruvy. שנת פרסום: 2010. פריט ביבליוגרפי:  Benzion, U., Erev, I ., Haruvy, E. and Shavit, T. (2010). Adaptive behavior leads to under diversification. Journal of Economic Psychology, 31(6). לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר:  In a given period, a diversified fund, by virtue of being a weighted average, will perform somewhereקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים
israel_drori_web

מאמר – "The Supervisors: Go-Betweens"

שם הכותב: תאריך: 11 מרץ 2013

  שם חבר הסגל: Drori, Israel. שנת פרסום: 2010. פריט ביבליוגרפי:  Drori, I. (2010). The Supervisors: Go-Betweens. In: Herzog ,E., Abuhav, O., Goldberg H. and E. Marx (Eds.). Perspectives on Israeli Anthropolog, Wayne State University Press. לצפייה במאמר לחץ כאן

שייך לנושאים: מחקרים
tal_shavit

מחקר בנושא 'שיעורי ניכיון בקרב בני נוער ומבוגרים'

שם הכותב: תאריך: 11 מרץ 2013

  שם חבר הסגל: Shavit, Tal. מחברים נוספים: Eyal Lahav and Uri Benzion. שנת פרסום: 2010. פריט ביבליוגרפי:  Lahav, E., Benzion, U. and Shavit, T. (2010). Subjective time discount rates among teenagers and adults: Evidence from Israel. Journal of Socio Economics, 39(4), 458- 465. לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: This study is an empirical examination of the personal discount rates used by teenagersקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים, מימון
mosi

מאמר בנושא 'משבר החסכונות והצמיחה בסין'

שם הכותב: תאריך: 11 מרץ 2013

  שמות חברי הסגל: Shoham, Amir and Rosenboim,Mosi. מחברים נוספים: Miki Malul. שנת פרסום: 2010. פריט ביבליוגרפי:  Shoham, A., Malul, M., and Rosenboim, M. (2010). The Savings Crisis and China’s Future Growth. Chinese Management Studies 4(2): 154-161. לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר:  The paper makes two major contributions: first it describes the opportunity that the current international crisis creates for China. The opportunity is anקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים
tempelman1_web

מאמר בנושא 'השפעות של מס בלו על אוכלוסיות לא הומוגניות'

שם הכותב: תאריך: 10 מרץ 2013

  שם חבר הסגל: Templeman, Joseph. מחברים נוספים: Uriel Spiegel and Tchai Tavor. שנת פרסום: 2010. פריט ביבליוגרפי:  Spiegel, U., Templeman, J. and Tavor, T. (2010). The Effects of Excise Taxes on Non-Homogeneous Populations. The American economist, 55(2). לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: In this paper we reconsider the issue of excise tax effects on elements such as who bears the excise tax burden,קרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים
untitled

The Irrelevant Menu Affect on Valuation

שם הכותב: תאריך: 10 מרץ 2013

  שם חבר הסגל: Sonsino, Doron. שנת פרסום: 2010. פריט ביבליוגרפי: Sonsino, D. (2010). The Irrelevant Menu Affect on Valuation. Experimental Economics, 13(3), 309-333. לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר:  Three experiments are designed to test if the level of irrelevant prizes in the menu has a positive (assimilation) or negative (contrast) effect on the perceived valuation of target objects. Familiar field prizes and binary lotteries over such prizes are placed within “more-expensive”קרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים
shoham_amir_web

Clustering For International Market Selection

שם הכותב: תאריך: 10 מרץ 2013

  שם חבר הסגל: Shoham, Amir. שנת פרסום: 2010. פריט ביבליוגרפי: Shoham, A. (2010). Clustering For International Market Selection. In: Franchising Globally Innovation, Learning and Imitation, I. Alon, (Ed.), Palgrave Macmillan. לצפייה במאמר לחץ כאן

שייך לנושאים: מחקרים
beit_sefer_leminhal

מאמר בנושא 'הבנאליות של האלימות'

שם הכותב: תאריך: 10 מרץ 2013

  שם חבר הסגל: Shiloh, Ilana. שנת פרסום: 2010. פריט ביבליוגרפי:  Shiloh, I. (2010). The Banality of Violence: from Kafka’s The Castle to Auster’s The Music of Chance. In: Promoting and Producing Evil, ed. Nancy Billas, pp. 95-109. Amsterdam: Rodopi. לצפייה במאמר לחץ כאן

שייך לנושאים: מחקרים
shefer_amir1_web

מאמר בנושא 'תפיסות גוף שליליות בקרב אנשים שניסו להתאבד'

שם הכותב: תאריך: 10 מרץ 2013

  שם חבר הסגל: Sheffer, Amir. מחברים נוספים: Israel Orbach , Eva Gilboa-Schechtman ,Sorin Meged , Dov Har-Even ,Daniel Stein. שנת פרסום: 2010. פריט ביבליוגרפי:  Orbach I., Gilboa-Schechtman, E., Sheffer, A., Meged, S., Har-Even, D. and Stein, D. (2010).  Negative bodily self in suicide attempters. Suicide and Life-Threatening Behavior, 36(2):136-53. לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר:  In the present study we investigated the relationship between suicidal behavior and aspectsקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים
tal_shavit

מאמר בנושא 'מחיר חוסר האמון בין הרוב האתני לבני מיעוטים'

שם הכותב: תאריך: 10 מרץ 2013

  שמות חברי הסגל: Rosenboim, Mosi and Shavit, Tal. מחברים נוספים: Miki Malul. שנת פרסום: 2010. פריט ביבליוגרפי:  Malul, M. Rosenboim, M. and Shavit, T. (2010). Costs of Mistrust between Ethnic Majority and Minorities: Evidence from Israel, Review of Social Economy, 68(4). לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר:  Trust and ethnic diversity are important variables that may impact and explain different economic decisions.קרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים