מחקרים 2012

yweber_web

מאמר בנושא 'מיזוגים ורכישות: שימוש בתרבות ארגונית'

שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2013

  שם חבר הסגל: Weber, Yaakov. מחברים נוספים: Shlomo Yedidia Tarba. שנת פרסום: 2012. פריט ביבליוגרפי: Weber, Y. and Tarba, S. (2012). Mergers and acquisitions process: the use of corporate culture analysis. Cross Cultural Management: An International Journal, 19(3), pp.288 – 303. לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: The purpose of this paper is to advance cross-cultural management during mergers andקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים
tempelman1_web

מאמר בנושא 'גישה חדשה לאי שוויון כלכלי'

שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2013

  שם חבר הסגל: Templeman, Joseph. מחברים נוספים: Uriel Spiegel, Michal Weber. שנת פרסום: 2012. פריט ביבליוגרפי: Spiegel, U., Weber, M. and Templeman, J. (2012). A New Approach to Inequality. International Journal of Sustainable Economy, 4(4). לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: Maintaining moderate level of income inequality is required for the sake of sustainable economic growth. The question that needsקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים
dalia_rahman_web

מחקר בנושא 'תפקוד משאבי אנוש לאחר מיזוג'

שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2013

  שמות חברי הסגל: Weber, Yaakov and Rachman-Moore, Dalia. מחברים נוספים: Shlomo Yedidia Tarba. שנת פרסום: 2012. פריט ביבליוגרפי: Weber, Y., Rachman-Moore, D. and Tarba, S. (2012). HR Practices During Post Merger Conflict and Merger Performance. International Journal of Cross Cultural Management, 12(1). לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: An extensive body of literature has investigated financial and strategic variables as predictors ofקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים
yweber_web

מחקר בנושא 'תהליכי אינטגרציה במיזוגים ורכישות'

שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2013

  שם חבר הסגל: Weber, Yaakov. מחברים נוספים: Kimberly M. Ellis, Adi Raveh, Shlomo Yedidia Tarba. שנת פרסום: 2012. פריט ביבליוגרפי: Ellis, K. M., Weber, Y., Raveh, A. and Tarba, S. Y. (2012). Integration in Large, Related M&As: Linkages Between Contextual Factors, Integration Approaches and Process Dimensions. European Journal of International Management, 6(4). לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: The purposeקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים
avichai2_web

מאמר בנושא 'קבלת החלטות בתחום השיווק'

שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2013

  שם חבר הסגל: Shuv-Ami, Avichai. שנת פרסום: 2012. פריט ביבליוגרפי: Shuv-Ami, A. (2012). Speed- Marketing: A New Strategy for Fast Decision- Making. Advances in Management, 5(11). לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר:  Current marketing literature, academic and non-academic, offers very little in the way of explaining the concept of "speed marketing". Most academic studies deal with the problem of acceleratingקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים
yweber_web

מאמר בנושא 'מיזוגים בינלאומיים בתעשיית ההיי טק'

שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2013

  שם חבר הסגל: Weber, Yaakov. מחברים נוספים: Shlomo Yedidia Tarba, Ziva Rozen Bachar. שנת פרסום: 2012. פריט ביבליוגרפי: Weber, Y., Tarba, S., and Bachar-Rosen, Z. (2012). The Effects of Culture Clash on International Mergers In the High Tech Industry. World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 8(1). לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: The present paper presents a caseקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים
tempelman1_web

מאמר בנושא 'בחירת ספקים בסביבה עסקית דינאמית'

שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2013

  שם חבר הסגל: Templeman, Joseph. מחברים נוספים: Avi Herbon, Shalom Moalem, Haim Shnaiderman. שנת פרסום: 2012. פריט ביבליוגרפי: Herbon, A., Moalem, S., Shnaiderman, H. and Templeman, J. (2012). Dynamic weights approach for off-line sequencing of supplier selection over a finite planning horizon. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 42(5), pp.434 – 463. לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר:קרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים
tempelman1_web

מחקר בנושא 'השפעת הבדלי מחירים על הצרכנים'

שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2013

  שם חבר הסגל: Templeman, Joseph. מחברים נוספים: Avi Herbon, Uriel Spiegel. שנת פרסום: 2012. פריט ביבליוגרפי: Herbon. A., Spiegel, U. and Templeman, J. (2012). Simulation study of the price differentiation effect in a stochastic deteriorating inventory with heterogeneous consumers – freshness sensitivity. Applied Economics, 44(24). לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: A fixed price policy regardless of expiration date mayקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים
yweber_web

מאמר בנושא 'רכישות בינלאומיות'

שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2013

  שם חבר הסגל: Weber, Yaakov. מחברים נוספים: Mohammad Faisal Ahammad, Keith W. Glaister, Shlomo Yedidia Tarba. שנת פרסום: 2012. פריט ביבליוגרפי: Ahammad, M. F., Glaister, K. W., Weber Y. and Tarba, S. Y. (2012). Top Management Retention in Cross-border Acquisitions: The Roles of Financial Incentives, Acquirer's Commitment and Autonomy. European Journal of International Management, 6(4). לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: Usingקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים
avichai2_web

מאמר בנושא 'מחויבות למותג'

שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2013

  שם חבר הסגל: Shuv-Ami,  Avichai. שנת פרסום: 2012. פריט ביבליוגרפי: Shuv-Ami,  A. (2012). Brand Commitment: A New Four-Dimensional (4 E's) Conceptualization and Scale. Journal of Customer Behaviour, 11(3). לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: In the marketing literature, there are at least seven different, inconsistent and confusing perspectives regarding brand commitment. The current study attempts to bridge these inconsistent perspectives.קרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים