מימון

נושאים נבחרים בתחום הסיכונים הפיננסיים יועברו ע"י סטודנטים בתואר השני

שם הכותב: תאריך: 18 מרץ 2013

בתאריך ה- 4/4/2013 יעבירו סטודנטים לתואר שני בקורס "ניהול סיכונים פיננסיים" של ד"ר בועז לייבוביץ מצגות מעניינות לסטודנטים לתואר ראשון בקורס החדש "פרקטיקום במימון" של המרצה זיו סגל. ההרצאות יעסקו בנושאים נבחרים בתחום הסיכונים פיננסיים. בכלל זה, תיעשה סקירה של הניסיון במערכות הבנקאיות והעסקיות בניהול סיכונים ופיתוח מערכות לניהול סיכונים. במהלך ההרצאות ידונו סיכונים השונים אליהם חשופים גופים עסקיים ופיננסייםקרא עוד >>

tal_shavit

מאמר בנושא 'נשלטות מסדר ראשון (FSD) במשימת הקצאות'

שם הכותב: תאריך: 14 מרץ 2013

שמות חברי הסגל: Shavit, Tal and Rosenboim, Mosi. שנת פרסום: 2011. פריט ביבליוגרפי: Shavit, T. and Rosenboim, M. (2011). Using first degree stochastic dominance in allocation task: An experimental study. Quantitative Finance, 11(10), 1517-1523. לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: By using subgroup analysis, this paper presents the results of an experiment designed to determine the frequency with which individuals useקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים, מימון
israel_drori_web

מאמר בנושא 'השקעות הון סיכון'

שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2013

שם חבר הסגל: Drori, Israel. מחברים נוספים: Shmuel Ellis, Alfred Allen Marcus, Joel Malen, Itai Sened. שנת פרסום: 2011. פריט ביבליוגרפי: Marcus, A., Ellis, S. Malen, J. Drori, I. and Sened. I. (2011). Path dependence and creation in venture capital investment. In A. Marcus., Shrivastava, P. Sharma, S and S. Poguts (eds.) Cross-Sector leadership for the Green economy. Palgrave. לצפייה במאמר לחץקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים, מימון
tal_shavit

מחקר בנושא 'הקשר בין אזורי מלחמה לשינוי רגשות ותפיסות סיכון'

שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2013

שמות חברי הסגל: Rosenboim, Mosi and Shavit, Tal. מחברים נוספים: Uri Benzion, Shosh Shahrabani. שנת פרסום: 2012. פריט ביבליוגרפי: Shahrabani, S., Benzion, U., Rosenboim, M. and Shavit, T. (2012). Does moving from war zone change emotions and risk perceptions? A field study of Israeli students. Judgment and Decision Making, 7(5). לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: The current field study uses dataקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים
shoham_amir_web

מאמר בנושא 'השפעות תרבותיות על שיעורי חיסכון'

שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2013

  שם חבר הסגל: Shoham, Amir. מחברים נוספים: Miki Malul. שנת פרסום: 2012. פריט ביבליוגרפי: Shoham, A. and Malul, M. (2012). The Role of Cultural Attributes in Saving Rates. Cross Cultural Management : An International Journal, 19(3). לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: The motivation for conducting this research came from the current global economic crisis. One outcome of the crisis isקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים
tal_shavit

מחקר בנושא 'רגשות וציפיות כלכליות'

שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2013

  שם חבר הסגל: Shavit, Tal. מחברים נוספים: Uri Benzion, Shosh Shahrabani, Rumi Weiss. שנת פרסום: 2012. פריט ביבליוגרפי: Benzion, U., Shaharabani, S., Shavit, T. and Weiss, R. (2012). Emotions and economic expectations: A field study. Economics Bulletin, 32(2). לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: The current field study examines emotions, evoked by a fire disaster, and economic expectations of peopleקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים, מימון
tal_shavit

מחקר בנושא 'תמריצים ליצירת סביבה טבעית בכלכלה ניסויית'

שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2013

  שמות חברי הסגל: Rosenboim, Mosi and Shavit, Tal. שנת פרסום: 2012. פריט ביבליוגרפי: Rosenboim, M. and Shavit, T. (2012). Whose Money is it Anyway? Using Prepaid Incentives in Experimental Economics to Create a Natural Environment. Experimental Economics, 15(1), 145-157. לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: Simulating a real world environment is of utmost importance for achieving accurate and meaningful resultsקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים, מימון
tal_shavit

מחקר בנושא 'השפעות תחושת חוסר ההוגנות בכלכלה ניסויית'

שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2013

  שמות חברי הסגל: Shavit, Tal and Rosenboim, Mosi. מחברים נוספים: Chen Cohen. שנת פרסום: 2012. פריט ביבליוגרפי: Cohen, C., Shavit, T. and Rosenboim, M. (2012). The over-weighting of unfair tie in all-pay contest: An experimental study. International Journal of Economic Theory, 8(3). לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: This paper examines experimentally a contest in which the organizer takes a shareקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים, מימון
tal_shavit

מחקר בנושא 'תחרות טאלוק'

שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2013

  שם חבר הסגל: Shavit, Tal. מחברים נוספים: Chen Cohen. שנת פרסום: 2012. פריט ביבליוגרפי: Cohen, C. and Shavit, T. (2012). Experimental tests of Tullock’s contest with and without winner refunds. Research in Economics, 66(3). לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: We examined experimentally the two-agent, complete-information Tullock’s contest, with and without refund for the winner. We find that the averageקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים, מימון
tal_shavit

מאמר בנושא 'התנדבות בזמן הפרישה על פי תיאוריית מחזור החיים'

שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2013

  שם חבר הסגל: Shavit, Tal. מחברים נוספים: Arie Sherman. שנת פרסום: 2012. פריט ביבליוגרפי: Sherman, A. and Shavit, T. (2012). How the Life-cycle hypothesis explains volunteering during retirement. Ageing & Society. לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: We suggest two supplements to Franco Modigliani's lifecycle model in order to explain why people who have retired from paid work choose eitherקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים