מימון

tal_shavit

מחקר בנושא 'השפעת מידע על השקעות ארוכות טווח'

שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2013

שם חבר הסגל: Shavit, Tal. מחברים נוספים: Uri Benzion ,Lena Krupalnik ,Ahron Rosenfeld ,Shosh Shahrabani. שנת פרסום: 2012. פריט ביבליוגרפי: Benzion, U., Krupalnik, L., Rosenfeld, A., Shahrabani, S. and Shavit, T. (2012). The Effect of Short-term Information on Long-term Investment: An Experimental Study. Economics Letters, 116(1). לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: We present a multi-trial experiment that extends the classicקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים
tal_shavit

מחקר בנושא 'בחינה מחודשת של מרכיב אי הוודאות'

שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2013

שם חבר הסגל: Shavit, Tal. מחברים נוספים: Uri Benzion, Shosh Shahrabani. שנת פרסום: 2012. פריט ביבליוגרפי: Benzion, U., Shahrabani, S. and Shavit, T. (2012). Retesting the uncertainty effect using lotteries with real products and money. Bulletin of Economic Research. לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: In the current study, several experiments re-examine the uncertainty effect using lotteries that include real products,קרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים, מימון
tal_shavit

Subjective Evaluation of Delayed Risky Outcomes for Buying and Selling Positions

שם הכותב: תאריך: 12 מרץ 2013

  שם חבר הסגל: Shavit, Tal. מחברים נוספים: Uri Benzion and  Jan Pieter Krahnen. שנת פרסום: 2011. פריט ביבליוגרפי: Benzion, U., Krahnen, J.P. and Shavit, T. (2011). Subjective Evaluation of Delayed Risky Outcomes for Buying and Selling Positions: The Behavioral Approach. Annals of Finance, 7(2), 247-265. לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: This paper analyzes time discounting as a function of risk,קרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים, מימון
tal_shavit

מחקר בנושא 'תפיסות שגויות ויעילות כלכלית'

שם הכותב: תאריך: 12 מרץ 2013

  שמות חברי הסגל: Rosenboim, Mosi and Shavit, Tal. מחברים נוספים: Miki Malul. שנת פרסום: 2012. פריט ביבליוגרפי: Malul, M., Rosenboim, M. and Shavit, T. (2012). Misleading perceptions and economic efficiency in a regional system. Urbani izziv, 23(2). לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר:  This paper’s innovation is the introduction of a misperception effect to the core‑eriphery model. Using a theoreticalmodel,קרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים, מימון
tal_shavit

מחקר בנושא 'השפעת התחרותיות בהגרלות'

שם הכותב: תאריך: 12 מרץ 2013

  שם חבר הסגל: Shavit, Tal. מחברים נוספים: Shosh Shahrabani and Uri Benzion. שנת פרסום: 2010. פריט ביבליוגרפי:  Shavit, T.  Shahrabani. S. and Benzion, U.  (2010). The Effect of Competition on the  Evaluation of Lotteries. The American Economist, 55(1). לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: Many studies have examined the bid price (Willingness to Pay or WTP) and the Ask price (Willingness toקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים, מימון
mosi

מחקר בנושא 'עלויות חלופיות'

שם הכותב: תאריך: 11 מרץ 2013

  שמות חברי הסגל: Shavit, Tal and Rosenboim, Mosi. שנת פרסום: 2011. פריט ביבליוגרפי: Shavit, T., Rosenboim, M. and Malul, M. (2011). Opportunity costs in buying and short selling– do they really matter? Economics Letters, 112(1), 122-124. לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: The experimental results of the paper reveal that people do not take into consideration opportunity costs or opportunity profitsקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים, מימון
tal_shavit

מחקר בנושא 'נטיות התנהגותיות של משקיעים'

שם הכותב: תאריך: 11 מרץ 2013

  שם חבר הסגל: Shavit, Tal. מחברים נוספים: Cinzia Giorgetta, Yaniv Shani and Fabio Ferlazzo. שנת פרסום: 2010. פריט ביבליוגרפי:  Shavit, T., Giorgetta, C., Shani, Y. and Ferlazzo, F. (2010). Using eye-tracker to examine behavioral biases in investment task: An experimental study. Journal of Behavioral Finance. 11(4). לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: Contrary to the premise of rational models, which suggests that investors’ aggregate portfoliosקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים, מימון
shoham_amir_web

מחקר בנושא 'קבלת החלטות פיננסיות בחברה קולקטיבית'

שם הכותב: תאריך: 11 מרץ 2013

  שמות חברי הסגל: Shavit, Tal, Rosenboim, Mosi and Shoam, Amir. שנת פרסום: 2010. פריט ביבליוגרפי:  Shavit, T., Rosenboim, M. and Shoam, A. (2010). Financial decision making in collective society – A field test on Israeli kibbutz members and city residents. Journal of Socio Economics, 39, 30-36. לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר:  This comparison of Israeli kibbutz members to city residents examines how of individualistic/collectiveקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים, מימון
tal_shavit

מחקר בנושא 'שיעורי ניכיון בקרב בני נוער ומבוגרים'

שם הכותב: תאריך: 11 מרץ 2013

  שם חבר הסגל: Shavit, Tal. מחברים נוספים: Eyal Lahav and Uri Benzion. שנת פרסום: 2010. פריט ביבליוגרפי:  Lahav, E., Benzion, U. and Shavit, T. (2010). Subjective time discount rates among teenagers and adults: Evidence from Israel. Journal of Socio Economics, 39(4), 458- 465. לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: This study is an empirical examination of the personal discount rates used by teenagersקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים, מימון
ronny_manos1_web

מאמר בנושא 'שקיפות מידע בתעשיית המיקרו-מימון'

שם הכותב: תאריך: 10 מרץ 2013

  שמות חברי הסגל: Yaron, Jacob and Manos, Ronny. שנת פרסום: 2010. פריט ביבליוגרפי:  Yaron, J. and Manos, R. (2010), Information Transparency in the Microfinance Industry: A Note on the Adequacy of the Operational Self Sufficiency Index. Review of Market Integration, 2(1), pp. 87-99. לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר:  The microfinance sector is an important ingredient in the process of global integrationקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים