סביבות למידה

Gila_keynan_web

מאמר בנושא 'הוראה פרונטאלית מול וירטואלית'

שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2013

שמות חברי הסגל: Keinan, Gila and Raanan, Yossi. מחברים נוספים: David Bregman and Arik Korman. שנת פרסום: 2011. פריט ביבליוגרפי: Bregman, David, Keinan, G., Korman, Arik and Raanan, Y. (2011). Frontal teaching vs. eLearning: comparing achievements in teaching ‘business simulation games’. Int. J. Technology Enhanced Learning, 3(2). לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: This paper addresses the issue of comparing resultsקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים
kaplan_oren_web

מאמר בנושא 'חוויית הלמידה באקדמיה'

שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2013

  שם חברי הסגל: Kaplan, Oren and Nutkevitch, Avi. מחברים נוספים: Judith Levy, Miri Tsadok. שנת פרסום: 2012. פריט ביבליוגרפי: Kaplan, O., Levy, J., Nutkevitch, A. and Tsadok, M. (2012). Learning from Experience and the Experience of Learning in an Academic Setting. In: Group Relations Conferences: Tradition, Creativity and Succession in the Global Group Relations Network. London: Karnac Books. לצפייה במאמר לחץקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים
kaplan_oren_web

מאמר בנושא: 'טביסטוק-לונדון – יומן מסע על למידה חווייתית'

שם הכותב: תאריך: 11 מרץ 2013

  שמות חברי הסגל: Kaplan, Oren and Nutkevitch, Avi. מחברים נוספים: Miri Tzadok and Judy levi. שנת פרסום: 2010. פריט ביבליוגרפי: לוי, י., נוטקביץ, א., צדוק, מ., וקפלן, א. (2010). טביסטוק-לונדון, ראשון-לציון: יומן מסע על למידה חווייתית וחווית למידה במסגרת אקדמית. פסיכואקטואליה, כתב העת של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, גליון יולי, 17-27. לצפייה במאמר לחץ כאן תקציר: מאמר זה עוסק בגישה פסיכואנליטית-מערכתית המיושמת בקבוצותקרא עוד >>

שייך לנושאים: מחקרים